Vytisknout tuto stránku
středa, 19 červen 2019 01:37

Letní akce prvních tříd

• Návštěva knihovny
Na konci května jsme se zúčastnili krásné akce, kterou pořádala Městská knihovna v Novém Bydžově. Pro děti byl připraven program, kdy paní knihovnice Kryšpínová přečetla dětem poutavé vyprávění o přírodě. Na základě tohoto prožitku vznikla jedna velká „třídní kniha“ plná dětských koláží. Děti se zaujetím pracovaly a ze svého společného díla měli všichni obrovskou radost.

 


• Dětský den
Poslední květnový den jsme připravili pro děti velké překvapení. V rámci oslav Mezinárodního dne dětí jsme uspořádali ve třídách Dětský den. Celé dopoledne si děti hrály a nevědomky si přitom opakovaly čtení, psaní, počítání i vědomosti z prvouky. Rozhodně nechybělo ani prozkoušení i fyzické zdatnosti v podobě překážkové dráhy, skákání v pytli, hodu na cíl atp. Za splněné úkoly děti dostaly odměny v podobě sladkosti a drobných předmětů. Spokojenost byla v dětských tvářích naprosto patrná.


• Sportovní den
Ve středu 12. června jsme se vydali na fotbalový stadion v Novém Bydžově, kde byly pro děti připraveny zajímavé sportovní disciplíny. Hodně se běhalo, skákalo, házelo míčem. Ani parný sluneční den nikoho neomezil ve vynikajících výkonech. Asi největší legraci si děti užily, když se spustil „déšť“ ze zavlažování hřiště. Ten, kdo vypadal, že už ho únava naprosto zmohla, začal běhat a dovádět jako o život. A zase nás pohladily rozzářené oči dětí, které neskrývaly radost a nadšení.


• Pasování na čtenáře
Jelikož se blíží konec školního roku a prvňáčci již ovládají takřka všechna písmenka, stali se z nich již OPRAVDOVÍ ČTENÁŘI. Ve čtvrtek byli v knihovně slavnostně pasováni na čtenáře a slíbili všem a hlavně sami sobě, že budou číst a starat se o knihy.


• Návštěva Jiráskova divadla
O kulturní zážitek se postarala ZUŠ Nový Bydžov, jejíž představení tanečního oboru jsme navštívili v Jiráskově divadle. Neuvěřitelné výkony, které děvčata předváděla, byly někdy až dech beroucí. Při zpáteční cestě do školy se prvňáčkové shodli na tom, že od příštího školního roku by rádi navštěvovali právě taneční obor naší ZUŠ.


• Olympiáda Karlovky
Jednou z posledních akcí, která nás ještě čeká a na kterou se řádně připravujeme, je Olympiáda Karkovky. Pilně pracujeme a vyrábíme si naše třídní trička a nacvičujeme bojový pokřik. Všechny disciplíny, které nás ve čtvrtek čekají, důvěrně známe. Po celý školní rok jsme při tělesné výchově pilně trénovali. Můžete se těšit na naše obrazové zpravodajství z tohoto dne.

Galerie Obrázků