Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
čtvrtek, 23 duben 2020 09:49

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. třídy bude probíhat elektronickou formou v termínu od 14. dubna do 30. dubna.


Proběhne pouze formální část zápisu, bez přítomnosti dětí ve škole.

 

Podání žádostí je možné těmito způsoby:
1. elektronicky do datové schránky školy: kztmqbs
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3. poštou na adresu: ZŠ Nový Bydžov, Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
4. osobně ve dnech 16.4. a 22.4.2020 od 14 do 17 hodin

Pro zápis je nutné zaslat vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a kopii rodného listu dítěte. V případě odkladu  žádost o odklad školní docházky. Obě žádosti jsou ke stažení v příloze článku.

 

Budete-li žádat odklad školní docházky, je nutné doložit zprávu ze školského poradenského zařízení. Lze zaslat i dodatečně po vystavení zprávy poradnou.

Žádost o přijetí podávají i zákonní zástupci žáka, kterým byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky.

 

V 1. třídách budou učit Mgr. Jana Benešová a Mgr. Ilona Zimová.

 

Kritéria přijetí:

Základní škola Nový Bydžov, Karla IV. 209 bude ve školním roce 2020/2021 otevírat 2 první třídy. V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy. Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy (stanovené obecně závaznou vyhláškou obce).

V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto: a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává, b) výběr ostatních žáků bude proveden losováním.

 

Podmínky přijetí mladších dětí:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2020/2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte:

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Do Pedagogicko-psychologické poradny v Hradci Králové se můžete k posouzení školní zralosti objednat osobně, telefonicky, e-mailem či poštou, tel.: 495 265 423, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Obsah formální části zápisu:

Při podání žádost o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),

• datum narození,

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

• jméno a příjmení tohoto zástupce,

• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

O přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí na vývěsce před školou (ul. Karla IV.) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý zákonný zástupce registrační číslo, pod kterým bude dítě v seznamu evidováno.

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Ekoplacka

Akce školy

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

 tereza sstr  eo servis

novy-bydzov

knihovna

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www

 

sablonyIIweb