Vytisknout tuto stránku
%AM, %04 %167 %2020 %05:%kvě

Informace k prezenční výuce žáků 9. ročníků

Od pondělí 11.5. 2020 je umožněn do školy přístup žákům 9. ročníku. Výuka bude koncipována jako příprava na přijímací zkoušky z MA a ČJ. Nejedná se tedy o klasický návrat žáků do škola a výuku podle rozvrhu. Následující informace se týkají pouze žáků, kteří budou konat přijímací zkoušku z MA a ČJ.


Výuka bude probíhat následovně:
- každé pondělí a každý čtvrtek od 8:00 do 12:00
- 2 vyučovací hodiny ČJ a 2 vyučovací hodiny MA
- prezenční výuka ve škole nahrazuje distanční výuku prostřednictvím online učeben
- při výuce a pobytu žáků ve škole budou dodržena všechna doporučení MŠMT vztahující se k desinfekci prostor školy, nošení roušek, počtu žáků ve skupinách atd.
- v dané dny je možné, aby se děti stravovaly ve školní jídelně
- při prvním vstupu do školy je třeba odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (viz příloha článku)

V případě, že se rozhodnete ponechat své děti doma, bude jim prostřednictvím google učebny poskytnut studijní materiál a jeho řešení.
Výuka žáků, kteří nekonají přijímací zkoušky na SŠ, bude i nadále probíhat prostřednictvím google učebny, kde jim bude zadán dlouhodobý úkol zaměřený na opakování učiva.
Žádám vás tímto, abyste nejpozději do 7.5.2020 předali svému třídnímu učiteli informaci o tom, zda se vaše dítě prezenční výuky ve škole zúčastní.

Děkuji
Mgr. Jan Bohdanecký