Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
%AM, %12 %228 %2020 %06:%čvn

Výsledky přijímacích zkoušek a odevzdání zápisového lístku

Výsledky přijímacích zkoušek
Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání musí ředitel školy vyhlásit výsledky na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem.


Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí. Přijatí uchazeči nejsou individuálně písemně informování!

Odevzdání zápisového lístku
Ve školním roce 2019/20 konečný termín pro odevzdání zápisových lístků pro všechny obory studia (maturitní i učňovské) je do 23. 6. 2020. Vyplníte údaje o žákovi a pouze o té škole a oboru, kam lístek odevzdáváte.
V případě ztráty zápisového lístku kontaktujte neprodleně vedení školy. Nebude-li již k dispozici ve škole k vystavení formulář pro duplikát, pak vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

 

POZOR Podání žádosti o nové rozhodnutí (= dříve odvolání)


Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Existuje však možnost, jak přijmout uchazeče, který:
1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.


Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.


Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. Rovněž je třeba uvést, že podání se vždy posuzuje podle svého obsahu. Pokud tedy ředitel školy obdrží podání nazvané jako „odvolání proti nepřijetí“ nemůže jej automaticky odmítnout s tím, že odvolání není přípustné, ale musí posoudit jeho obsah a pokud jej lze posoudit jako žádost o vydání nového rozhodnutí, je třeba se jím takto zabývat.

Ekoplacka

Akce školy

po 15 čvn, 2020 13:00 - 15:30
Sběr papíru
út 30 čvn, 2020
Předávání vysvědčení

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

 tereza sstr  eo servis

novy-bydzov

knihovna

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www

 

sablonyIIweb