Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
pondělí, 01 září 2014 12:41

Nabídka nejen pro předškoláky, ale i rané školáky

Školní poradenské pracoviště ZŠ v Novém Bydžově ul. Karla IV. nabízí rodičům předškolních dětí, kteří uvažují o možnosti jít k zápisu do 1. třídy na naši školu možnost testování připravenosti jejich dětí na výuku v první třídě několika různými testy, případně metodickou podporu při rozvíjení jejich schopností potřebných při vstupu do 1. třídy. Veškerý testovací materiál slouží především pedagogům, rodičům a dětem jako možnost včasného odhalení případných problémů, které je pak možno v zárodku řešit a odstraňovat cíleně zaměřeným cvičením podle potřeby, tedy jako účinná prevence.

 

Jedná se o několik testů, např. Zkouška znalostí předškolních dětí - test je určen dětem ve věku 4 - 7 let, pomocí zkoušky znalostí předškolních dětí zjišťujeme nejen míru rozumových schopností dítěte, ale i míru uplatnění těchto schopností v daném sociálním prostředí, používá se jako doplněk Orientačního testu školní zralosti.

Nově máme k dispozici diagnostický nástroj MaTeRS - Test mapující připravenost pro školu autorek Heleny Vlčkové a Simony Polákové, vydaný Národním ústavem pro vzdělávání v Praze r. 2014. Používá se pro orientační zjišťování školní zralosti, tedy zda je dítě dostatečně připraveno na zahájení školní docházky, případně může pomoci odhalit oblasti, které je nutno ještě s dítětem docvičit. Nenahrazuje samozřejmě klasické vyšetření při žádosti o odklad školní docházky uskutečňované v PPP.

K dispozici máme také Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky odhalující riziko poruch čtení a psaní umožňující nejprve včasnou depistáž (vyhledávání) dětí (ještě před nástupem do školy nebo při nástupu do školy), u kterých se mohou během školní docházky vyskytnout poruchy čtení a psaní, optimální přístup učitele a následně (při přetrvávání obtíží v 1. ročníku přes individuální péči) i jejich vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Bylo by tedy možné včas - to znamená v době, kdy ještě nedošlo ke školnímu selhání - přijmout nejvhodnější opatření. Test je možné použít poprvé u dětí, které mají nastoupit v září do 1. ročníku ZŠ, na konci docházky do MŠ. Jeho další užití je možné těsně po nástupu do 1. třídy, tedy na začátku září, případně ještě během 1. pololetí 1. ročníku.

U dítěte, které už nastoupilo do 1. třídy, je možné podle dosaženého výsledku a charakteru obtíží přizpůsobit přístup učitele k dítěti, případně doporučit dítě po určité době po dohodě s rodiči k odbornému vyšetření v poradně. Rodiče by tak mohli dítěti od začátku školní docházky účinně dítěti pomáhat, změnit přístup k němu a zabránit tak v mnoha případech nejen specifické chybovosti, ale vhodným přístupem i neurotizaci dítěte. Dva až tři měsíce před vstupem do základní školy lze použít Reverzní test, který zjišťuje připravenost dítěte osvojit si znalost čtení, je i indikátorem pracovní znalosti, unavitelnosti resp. schopnosti přijímat méně zajímavou úlohu a vytrvat v jejím řešení. V případě zjištění jakýchkoliv obtíží u dětí je možné rodičům poskytnout metodickou podporu k rozvoji ještě nedostatečně rozvinutých či oslabených schopností dítěte.

Ekoplacka

Akce školy

čt 23 kvě, 2019
Exkurze Hvězdárna HK
st 29 kvě, 2019
Expedice Sedmihorky
čt 30 kvě, 2019
Expedice Sedmihorky
pá 31 kvě, 2019
Expedice Sedmihorky
po 10 čen, 2019
Výlet 6.A, 7.A, 7.C
út 11 čen, 2019
Výlet 6.A, 7.A, 7.C
út 11 čen, 2019 15:30 -
Školičky pro budoucí prvňáky
st 12 čen, 2019
Výlet 6.A, 7.A, 7.C
po 17 čen, 2019
Výlet 9.C
út 18 čen, 2019
Výlet 9.C

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

jeraby-malina

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www 

logo zdrava lahev

 logo ms mt 2 cele