Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
čtvrtek, 04 září 2014 11:15

Desatero o individuálním vzdělávacím plánu

1. Co je individuální vzdělávací plán (IVP)?
Individuální vzdělávací plán (IVP) je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či pro žáky s mimořádným nadáním, přičemž žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se rozumí žáci:
• se zdravotním postižením (tělesné, zrakové, sluchové nebo mentální postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování);


• se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání);
• se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta, účastník řízení o udělení azylu).


2. K čemu je individuální vzdělávací plán vlastně dobrý?
Smyslem IVP je zajistit konkrétnímu dítěti takovou vzdělávací péči, jakou s ohledem na své aktuální vzdělávací potřeby vyžaduje, ať už je to podpora rozvoje dílčích oblastí, kde je aktuálně nějaké oslabení (např. formou intenzivnějšího nácviku v hodinách či mimo ně), nebo alespoň zohledňování v určitých oblastech výuky, či naopak podpora rozvoje oblastí, kde žák vykazuje výrazné nadání.


3. Co je to individuální integrace?
Velmi často se individuální integrace žáka používá jako synonymum pro žáky, kteří jsou vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu v běžné základní škole. I když to není zcela přesné, fakticky tomu tak většinově je – žák individuálně integrovaný má vypracovaný individuální vzdělávací plán. Nicméně zásadní je, že doporučení k individuální integraci spadá do kompetence školského poradenského zařízení a o IVP pak školu následně žádá rodič.


4. Co mám tedy udělat proto, aby mé dítě mohlo být vzděláváno dle IVP?
IVP může dle zákona (§ 18 zákona č. 561/2004 Sb.) povolit ředitel školy na základě žádosti rodičů a písemného doporučení školského poradenského pracoviště. Tuto žádost na daný školní rok je třeba dodat řediteli školy do 9. září, spolu s platnou zprávou ze školského poradenského pracoviště (tato zpráva má zpravidla platnost delší než jeden rok, není tedy třeba ji k žádosti přikládat každoročně).


5. Co je školské poradenské zařízení a co když jsem s dítětem v péči jiného odborníka?
Školským poradenským zařízením se rozumí pedagogicko-psychologická poradna (PPP) či speciálně pedagogické centrum (SPC). Z těchto zařízení může být výše zmíněné doporučení. Pokud jste v péči jiných odborníků (klinických psychologů, privátních psychologů a spec. pedagogů, logopedů atd.), je nutné se s nějakým z těchto zařízení kontaktovat a domluvit se na dalším postupu – platnost doporučení z jiných než školských poradenských zařízení školská legislativa totiž neakceptuje.


6. Jaké poradenské zařízení vybrat?


PPP v Hradci Králové (Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje)
Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02, Hradec Králové,tel. 495265423.
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Provozní doba: pondělí - čtvrtek 7.00 - 15.30 hod.
pátek 7.00 - 14.00 hod.
polední pauza: 12.30 - 13.30 hod.

Odloučené pracoviště Chlumec nad Cidlinou, Kozelkova 123/IV (budova ZŠ)
Telefon: 495 484 110 (pracovníci přítomni: pondělí, středa, čtvrtek, pátek)
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Odloučené pracoviště Nový Bydžov
Masarykovo nám. 1 (budova městského úřadu, druhé patro)
Nový Bydžov
Telefon: 495 703 998 (pracovníci přítomni: úterý)


Speciálně pedagogická centra
SPC pro mentálně retardované HK, Hradecká 1231, PSČ 50003, tel. 495 514 681
SPC pro zrakově postižené HK, Šimkova 879, PSČ 50002, tel. 495518261
SPC pro sluchově postižené HK, Štefánikova 549, PSČ 50011, 495 267 734
SPC pro tělesně postižené (nestátní, PROINTEPO s.r.o.) HK, Hrubínova 1458, PSČ 50002 495 538 989
SPC pro tělesně postižené, Obchodní 282, 54225 Jánské Lázně, tel. 499 875 174, kl.132 nebo kl. 131 (ředitelka)


7. Jak se objednat, je potřeba doporučení, jak vyšetření probíhá?
Objednat dítě na pedagogicko-psychologické vyšetření může rodič telefonicky, příp. po domluvě škola, žádné speciální doporučení není třeba. Objednávání doporučujeme realizovat s předstihem, objednací termíny mohou být někdy delší. V rámci vyšetření se obvykle sledují obecné předpoklady pro zvládání školních nároků a také některé školní dovednosti (psaní, čtení...), dále pak dle potřeby „zakázky" vyšetření. Vyšetřovací metody jsou zpravidla koncipovány tak, že zahrnují více různých aktivit: povídání, malování, psaní, doplňování, manipulační aktivity (skládání) apod. – v tomto duchu je možné dítěti vyšetření i předem přiblížit. V závěru (či po domluvě jinak) vám budou sděleny výsledky vyšetření a také bude vyhotovena zpráva, která je vám přímo zaslána domů a je vám doporučeno její předání škole.

 

8. Co s sebou vzít do PPP na vyšetření?
Seznam věcí:
- sešity: (domácí i školní, včetně diktátů) z českého jazyka, matematiky
- žákovskou knížku
- psací potřeby
- svačinu
- pití
- přezůvky
- rodné číslo dítěte


9. Jak bude hodnocen žák, který je vzděláván dle IVP?
Žák může být hodnocen buď zcela stejným způsobem jako ostatní žáci školy - známkami, nebo na žádost rodičů dle konkrétních potřeb žáka během 1. stupně je možné po domluvě s vyučujícími využít slovního hodnocení (opět na doporučení školského poradenského pracoviště) a na 2. stupni stejným způsobem jako ostatní žáci - tedy známkami.


10. Je IVP neměnný, jaké jsou další perspektivy žáka vzdělávaného dle IVP?
Zásadou je, že IVP není „dogma", ale je naopak žádoucí měnit ho dle aktuálních potřeb dítěte. V případě kompenzace obtíží, resp. vymizení spec. vzdělávacích potřeb, pochopitelně pomine i potřeba vzdělávání dle IVP. Avšak i u žáků, kteří jsou dle IVP vzděláváni dlouhodobě, představuje IVP podporu a v žádném případě není apriorním limitem pro další vzdělávání, studium.

Ekoplacka

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

jeraby-malina

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www 

logo zdrava lahev

 logo ms mt 2 cele