Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
čtvrtek, 28 srpen 2014 03:59

Zajímavosti pro rodiče žáků prvních tříd a předškoláky

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina

Jedná se o speciální trénink jazykových schopností - metodu podle ruského prof. Elkonina (autorkami české verze jsou doc. Mikulajová a Mgr. Dostálová), která u dětí předškolního věku trénuje schopnosti, které jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní. V předškolní populaci je značná skupina dětí, která je ohrožena z hlediska pozdějšího rozvoje tzv. specifických poruch učení (budoucí dyslexie, respektive dysortografie) - jedná se o děti v dlouhodobé logopedické péči, dětí s opožděným, či narušeným rozvojem řeči, děti s odkladem školní docházky, děti z rizikových těhotenství, apod.

Tato metodika má v českém jazykovém prostředí naprosto výjimečné postavení a představuje klíčový přínos pro vysoce rizikové děti ohrožené pozdějším rozvojem dyslexie (tzv. high-risk children). Tato metodika je postavena na seriózním vědeckém základě, vychází z aktuálních poznatků týkajících se dyslexie. Například Světová zdravotnická organizace i Mezinárodní asociace dyslexie jednoznačně definují dyslexii jako fonologický deficit, tzn. deficit v oblasti jazykových schopností, což opakovaně prokazují mnohé zahraniční výzkumné studie (včetně studií, které berou v potaz odlišnost českého jazyka).

Na základě časné diagnostiky jazykových schopností bývají v zahraničí již v brzkém věku (od 4 let výše) odhalovány vysoce rizikové děti se suspektní dyslexií, jimž bývají nabídnuty nikoliv pouze stimulační, nýbrž nápravné remediační programy. Tyto programy primárně rozvíjejí takové jazykové schopnosti, jejichž deficit je prokazatelně nejvíce spojen s rozvojem dyslexie. V České republice je již od roku 2004 dostupný trénink podle prof. Elkonina, který splňuje všechno to, co je v zahraniční preventivní péči o vysoce rizikové děti běžné. Experimentální ověřování české verze této metodiky prokázalo, že metoda je nejen efektivní a účinná, ale že děti, které projdou daným tréninkem, své poznatky nevytrácejí, ale udržují a rozvíjejí.

V čem je trénink podle Elkonina tak odlišný od jiných stimulačních programů?

Jazykové schopnosti dítěte v předškolním věku do velké míry určují, jak se bude učit číst a psát. Trénink jazykových schopností vyvozuje u dětí předškolního věku vědomou orientaci ve fonologické struktuře jazyka, což je - velmi zjednodušeně řečeno - uvědomování si hláskové struktury jazyka a schopnost vědomé manipulace s těmito hláskami. Děti jsou schopné hravou formou pomocí zábavných cvičení s maňásky rozlišit samohlásky, souhlásky, krátké a dlouhé samohlásky, tvrdé a měkké souhlásky - rozliší D - Ď, T - Ť, N - Ň, pomocí obloučků zachycují slabiky, vyčlení jednotlivé hlásky - poznají na jakou hlásku slovo začíná, končí. K tomuto účelu využívá metodika tzv. mentální modelování prostřednictvím grafických schémat a žetonů. Experimentální ověřování u českých dětí prokázalo, že metoda podle Elkonina je natolik efektivní, že i vysoce rizikové děti (s jasným deficitem v oblasti fonematického uvědomování) dokáže "vytáhnout" až na úroveň normy. Pokud pak tyto rizikové děti nastoupí do první třídy, prokazatelně lépe se u nich rozvíjí prvopočáteční čtení. Děti se mohou programu účastnit buď individuálně, nebo skupinově, v obou případech pracují v přímé interakci s psychologem, speciálním pedagogem či učitelem. Praktické ukázky práce se schématy a žetony (žluté žetony = souhlásky, červené = samohlásky, označena je i délka samohlásky, případně měkkost ň, obloučky se používají k vyznačování slabik).

Mnohé MŠ již tento trénink podle Elkonina zahrnují do svého učebního plánu pro předškoláky.

 

1. k o č k a

kočka

 

2. k ů ň

kůň

 

 

3. ja bl ko 4. ba nán

banán

 

 

Mgr. Radka Mišíková - speciální pedagog a logoped

Ekoplacka

Akce školy

čt 23 kvě, 2019
Exkurze Hvězdárna HK
st 29 kvě, 2019
Expedice Sedmihorky
čt 30 kvě, 2019
Expedice Sedmihorky
pá 31 kvě, 2019
Expedice Sedmihorky
po 10 čen, 2019
Výlet 6.A, 7.A, 7.C
út 11 čen, 2019
Výlet 6.A, 7.A, 7.C
út 11 čen, 2019 15:30 -
Školičky pro budoucí prvňáky
st 12 čen, 2019
Výlet 6.A, 7.A, 7.C
po 17 čen, 2019
Výlet 9.C
út 18 čen, 2019
Výlet 9.C

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

jeraby-malina

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www 

logo zdrava lahev

 logo ms mt 2 cele