Informační systém školy

baka2oom  HTTP přístup              baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
čtvrtek, 28 srpen 2014 05:59

Co nového jsme si nachystali u nás ve škole pro naše nové žáčky - prvňáčky?

Protože nejen děti, ale také my učitelé se musíme stále vzdělávat, abychom mohli svým žákům poskytnout tu nejlepší výuku, zúčastnila jsem se v dubnu 2014 v Brně velmi zajímavého školení a získala tak neocenitelné znalosti o velice efektivní metodě napomáhající předškolákům k úspěšnému zvládnutí počátečního čtení a psaní v první třídě.

 

Získala jsem také metodické materiály, které jsem poskytla svým kolegyním vyučujícím v prvních třídách a ony je mohly s úspěchem začít využívat při setkáních s budoucími prvňáčky a budou pokračovat v jejich používání i v první třídě. Protože však tato metodika je nejúspěšnější právě v přípravě předškoláků, napadlo mě, že by bylo dobré upozornit na tuto metodiku a možnost proškolení v ní i kolegyně paní učitelky v mateřských školách v Novém Bydžově, Sloupně a Chlumci nad Cidlinou, což jsem učinila a paní učitelky určitě využijí této informace ku prospěchu svých svěřenců. Koho blíže tato metodika zajímá, na dalších řádcích se snažím její podstatu stručně vysvětlit.


Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina


Jedná se o speciální trénink jazykových schopností - metodu podle ruského prof. Elkonina (autorkami české verze jsou doc. Mikulajová a Mgr. Dostálová), která u dětí předškolního věku trénuje schopnosti, které jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní. V předškolní populaci je značná skupina dětí, která je ohrožena z hlediska pozdějšího rozvoje tzv. specifických poruch učení (budoucí dyslexie, respektive dysortografie) - jedná se o děti v dlouhodobé logopedické péči, dětí s opožděným, či narušeným rozvojem řeči, děti s odkladem školní docházky, děti z rizikových těhotenství, apod.


Tato metodika má v českém jazykovém prostředí naprosto výjimečné postavení a představuje klíčový přínos pro vysoce rizikové děti ohrožené pozdějším rozvojem dyslexie (tzv. high-risk children). Tato metodika je postavena na seriózním vědeckém základě, vychází z aktuálních poznatků týkajících se dyslexie. Například Světová zdravotnická organizace i Mezinárodní asociace dyslexie jednoznačně definují dyslexii jako fonologický deficit, tzn. deficit v oblasti jazykových schopností, což opakovaně prokazují mnohé zahraniční výzkumné studie (včetně studií, které berou v potaz odlišnost českého jazyka).


Na základě časné diagnostiky jazykových schopností bývají v zahraničí již v brzkém věku (od 4 let výše) odhalovány vysoce rizikové děti se suspektní dyslexií, jimž bývají nabídnuty nikoliv pouze stimulační, nýbrž nápravné remediační programy. Tyto programy primárně rozvíjejí takové jazykové schopnosti, jejichž deficit je prokazatelně nejvíce spojen s rozvojem dyslexie. V České republice je již od roku 2004 dostupný trénink podle prof. Elkonina, který splňuje všechno to, co je v zahraniční preventivní péči o vysoce rizikové děti běžné. Experimentální ověřování české verze této metodiky prokázalo, že metoda je nejen efektivní a účinná, ale že děti, které projdou daným tréninkem, své poznatky nevytrácejí, ale udržují a rozvíjejí.


V čem je trénink podle Elkonina tak odlišný od jiných stimulačních programů?


Jazykové schopnosti dítěte v předškolním věku do velké míry určují, jak se bude učit číst a psát. Trénink jazykových schopností vyvozuje u dětí předškolního věku vědomou orientaci ve fonologické struktuře jazyka, což je - velmi zjednodušeně řečeno - uvědomování si hláskové struktury jazyka a schopnost vědomé manipulace s těmito hláskami. Děti jsou schopné hravou formou pomocí zábavných cvičení s maňásky rozlišit samohlásky, souhlásky, krátké a dlouhé samohlásky, tvrdé a měkké souhlásky - rozliší D - Ď, T - Ť, N - Ň, pomocí obloučků zachycují slabiky, vyčlení jednotlivé hlásky - poznají na jakou hlásku slovo začíná, končí. K tomuto účelu využívá metodika tzv. mentální modelování prostřednictvím grafických schémat a žetonů. Experimentální ověřování u českých dětí prokázalo, že metoda podle Elkonina je natolik efektivní, že i vysoce rizikové děti (s jasným deficitem v oblasti fonematického uvědomování) dokáže "vytáhnout" až na úroveň normy. Pokud pak tyto rizikové děti nastoupí do první třídy, prokazatelně lépe se u nich rozvíjí prvopočáteční čtení. Děti se mohou programu účastnit buď individuálně, nebo skupinově, v obou případech pracují v přímé interakci s psychologem, speciálním pedagogem či učitelem. Praktické ukázky práce se schématy a žetony (žluté žetony = souhlásky, červené = samohlásky, označena je i délka samohlásky, případně měkkost ň, obloučky se používají k vyznačování slabik)

 

1. k o č k a

kočka

 

2. k ů ň

kůň

 

 

3. ja bl ko 4. ba nán

banán

 

 

Mgr. Radka Mišíková - speciální pedagog a logoped

Ekoplacka

Akce školy

pá 22 pro, 2017 07:50 - 12:00
Zimní sportovní den
so 23 pro, 2017
Vánoční prázdniny
pá 02 úno, 2018
Pololetní prázdniny
so 10 úno, 2018 20:00 -
Ples Karlovky
st 14 úno, 2018
Divadlo drak 4.B a 8.A

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

jeraby-malina

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www 

logo zdrava lahev

 logo ms mt 2 cele