Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
úterý, 23 červen 2015 05:23

Ekoanalýza 2014/2015

 ENERGIE


Silné stránky:
- Pravidelná kontrola spotřeby energie – p. školník
- Úsporné žárovky na chodbách
- Termostatické ventily na topení
- Ohřev vody ve slunečních kolektorech, teplá voda teče ihned
- Pravidelná kontrola elektrických ohřívačů (1x za 3 měsíce), ohřívače jsou izolované
- Izolované veškeré potrubí s teplou vodou
- Zateplení školy polystyrenem a vatou
- Plastová okna s dvojsklem


Slabé stránky:
- chybějící informační štítky u vypínačů (okna, dveře, střed)
- chybějící teploměry na chodbách a ve třídách
- teplota ve třídách není pravidelně zaznamenávána
- Instalované kryty topení na chodbách
- Chybějící reflexní fólie za topením

 

ODPADY


Silné stránky:
- Třídění papíru, plastu, nápojových kartonů (dostatek košů na třídění, dostupné všem)
- Kontrola třídění odpadu ekohlídkami
- Soutěž tříd ve třídění odpadu
- Organizace charitativního sběru šatstva pro veřejnost – říjen, duben
- Sběr nebezpečného odpadu (baterií, tonerů), likvidace nebezpečného odpadu (zářivky, vyřazená elektronika) specializovanými firmami
- Zapojení školy do recyklohraní
- Využití odpadních materiálů pro tvorbu ve výtvarné výchově a ve školní družině
- Využití humusu z kompostérů
- Využití „šmíráků“ – tj. papíru popsaných jen z jedné strany

 

Slabé stránky:
- Škola nevyužívá recyklovatelný papír pro kopírování
- Velká spotřeba papíru pro kopírování materiálu pro žáky
- Produkce velkého množství odpadu v rámci „mléka do škol“
- Chybějící sběrné nádoby v některých třídách, polepky a informace k třídění
- Nedostatek nádob pro sběr víček
- Poškozený pytel na tříděný odpad, nutno doplnit nový

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY


Silné stránky:
- Pravidelná aktualizace informací o ekoškole na nástěnce ekoškoly a webových stránkách školy
- Péče o stezku Les Chlum a okolí a Putování na Sněžku aneb učíme se v zahradě, přírodovědné centrum
- Organizace Ekokonference – akce pro veřejnost za účelem představení ekoškoly a prezentace žákovských prací na vybrané ekologické téma
- Nové ekokodexy ve všech třídách
- Příjemné prostředí na chodbách a ve školní jídelně (nová výmalba, nové vitríny na chodbě v 1. patře)
- Odpočinková zóna na školním dvoře k využití pro školní družinu + prostor v altánu vhodný pro vyučování venku

 

Slabé stránky:
- Neútulná a špinavá chodba u školního klubu (je třeba nová výmalba, nákup rámečků na obrázky)
- Chybějící herní prvky ve školním klubu (např. nedostačující pingpongový stůl)
- Zanedbané květiny na chodbách, nutné přesadit do větších květináčů
- Chybějící mulč na stezce za školou (doplnění o ČSP)
- Nedostatečná kapacita kompostérů
- Poškozené cedule ke kompostérům (nutná výměna)
- Chybějící odpočinková zóna pro trávení času v době polední pauzy (v této době je zavřený školní klub)

 

VODA

Silné stránky:
- pravidelná kontrola spotřeby vody – p. školník
- převážná většina vodovodních baterií baterie pákové
- všechny baterie opatřeny perlátory
- dvojí splachování na veškerých WC
- jímání dešťové vody na závlahu zahrady

 

Slabé stránky:
- Chybějící informační štítky u některých vodovodních kohoutků a u nádrží na toaletách
- Většina vodovodních kohoutků klasických, bylo by třeba rozšířit pákové vodovodní baterie a vybavit je perlátory
- vysoká spotřeba vody na WC
- Chybějící informační štítky u některých vodovodních kohoutků a u nádrží na toaletách
- užitková voda využívána pouze na zahradě

 

DOPRAVA


Silné stránky:
- nebezpečné místo v okolí, tj. křižovatka ulic Revoluční/Karla IV., Klicperova hlídána pracovníkem Městské policie
- podpora školy k využití jízdních kol jako dopravního prostředku (stojany na kola v dostatečném množství umístěny na školním dvoře)
- Organizace akce pro veřejnost – Karlova jízda
- jízdní řády navazují na konec školního vyučování
- nízká intenzita hluku v okolí školy

 

Slabé stránky:
- Děti z přilehlých vesnic nemají ze svého bydliště vybudovanou cyklostezku. Ve městě chybí cyklostezky vedoucí z okraje města ke škole

Ekoplacka

Akce školy

čt 20 čen, 2019 07:50 -
Sportovní den na koupališti
čt 20 čen, 2019 07:50 -
Olympiáda Karlovky
čt 27 čen, 2019 16:00 -
Vyřazení deváťáků

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

jeraby-malina

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www 

logo zdrava lahev

 logo ms mt 2 cele