Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
úterý, 23 červen 2015 05:23

Ekoanalýza 2014/2015

 ENERGIE


Silné stránky:
- Pravidelná kontrola spotřeby energie – p. školník
- Úsporné žárovky na chodbách
- Termostatické ventily na topení
- Ohřev vody ve slunečních kolektorech, teplá voda teče ihned
- Pravidelná kontrola elektrických ohřívačů (1x za 3 měsíce), ohřívače jsou izolované
- Izolované veškeré potrubí s teplou vodou
- Zateplení školy polystyrenem a vatou
- Plastová okna s dvojsklem


Slabé stránky:
- chybějící informační štítky u vypínačů (okna, dveře, střed)
- chybějící teploměry na chodbách a ve třídách
- teplota ve třídách není pravidelně zaznamenávána
- Instalované kryty topení na chodbách
- Chybějící reflexní fólie za topením

 

ODPADY


Silné stránky:
- Třídění papíru, plastu, nápojových kartonů (dostatek košů na třídění, dostupné všem)
- Kontrola třídění odpadu ekohlídkami
- Soutěž tříd ve třídění odpadu
- Organizace charitativního sběru šatstva pro veřejnost – říjen, duben
- Sběr nebezpečného odpadu (baterií, tonerů), likvidace nebezpečného odpadu (zářivky, vyřazená elektronika) specializovanými firmami
- Zapojení školy do recyklohraní
- Využití odpadních materiálů pro tvorbu ve výtvarné výchově a ve školní družině
- Využití humusu z kompostérů
- Využití „šmíráků“ – tj. papíru popsaných jen z jedné strany

 

Slabé stránky:
- Škola nevyužívá recyklovatelný papír pro kopírování
- Velká spotřeba papíru pro kopírování materiálu pro žáky
- Produkce velkého množství odpadu v rámci „mléka do škol“
- Chybějící sběrné nádoby v některých třídách, polepky a informace k třídění
- Nedostatek nádob pro sběr víček
- Poškozený pytel na tříděný odpad, nutno doplnit nový

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY


Silné stránky:
- Pravidelná aktualizace informací o ekoškole na nástěnce ekoškoly a webových stránkách školy
- Péče o stezku Les Chlum a okolí a Putování na Sněžku aneb učíme se v zahradě, přírodovědné centrum
- Organizace Ekokonference – akce pro veřejnost za účelem představení ekoškoly a prezentace žákovských prací na vybrané ekologické téma
- Nové ekokodexy ve všech třídách
- Příjemné prostředí na chodbách a ve školní jídelně (nová výmalba, nové vitríny na chodbě v 1. patře)
- Odpočinková zóna na školním dvoře k využití pro školní družinu + prostor v altánu vhodný pro vyučování venku

 

Slabé stránky:
- Neútulná a špinavá chodba u školního klubu (je třeba nová výmalba, nákup rámečků na obrázky)
- Chybějící herní prvky ve školním klubu (např. nedostačující pingpongový stůl)
- Zanedbané květiny na chodbách, nutné přesadit do větších květináčů
- Chybějící mulč na stezce za školou (doplnění o ČSP)
- Nedostatečná kapacita kompostérů
- Poškozené cedule ke kompostérům (nutná výměna)
- Chybějící odpočinková zóna pro trávení času v době polední pauzy (v této době je zavřený školní klub)

 

VODA

Silné stránky:
- pravidelná kontrola spotřeby vody – p. školník
- převážná většina vodovodních baterií baterie pákové
- všechny baterie opatřeny perlátory
- dvojí splachování na veškerých WC
- jímání dešťové vody na závlahu zahrady

 

Slabé stránky:
- Chybějící informační štítky u některých vodovodních kohoutků a u nádrží na toaletách
- Většina vodovodních kohoutků klasických, bylo by třeba rozšířit pákové vodovodní baterie a vybavit je perlátory
- vysoká spotřeba vody na WC
- Chybějící informační štítky u některých vodovodních kohoutků a u nádrží na toaletách
- užitková voda využívána pouze na zahradě

 

DOPRAVA


Silné stránky:
- nebezpečné místo v okolí, tj. křižovatka ulic Revoluční/Karla IV., Klicperova hlídána pracovníkem Městské policie
- podpora školy k využití jízdních kol jako dopravního prostředku (stojany na kola v dostatečném množství umístěny na školním dvoře)
- Organizace akce pro veřejnost – Karlova jízda
- jízdní řády navazují na konec školního vyučování
- nízká intenzita hluku v okolí školy

 

Slabé stránky:
- Děti z přilehlých vesnic nemají ze svého bydliště vybudovanou cyklostezku. Ve městě chybí cyklostezky vedoucí z okraje města ke škole

Ekoplacka

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www

 logo ms mt 2 cele