Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
středa, 02 říjen 2019 15:06

Plán činností 2019/2020

 

Roční realizační plán EVVO na šk. rok 2019/2020

 

Termín

Aktivita

Cílová skupina

Odpovědná osoba

Oblast organizačních cílů

Září

 • výběr ekohlídek, seznámení, organizace se školním rokem, plán činností + 1. schůzka

Žáci 2. - 9. tříd

Koordinátor

Ekotým

Výuka pro všechny žáky – vytvoření společného plánu EVVO

 • Šetrný provoz školy – třídění odpadu, cedule, úklid, aj.

Ekohlídky, vedení

Koordinátor

Provoz školy – opatření vedoucí ke snížení spotřeby vody a energií

 • Obnovitelníé zdroje el.energie Hučák

9. třídy

tř.učitelky

Zdroje elektrické energie-interaktivní výstava

 • Výzva 72 hodin

Dobrovolníci

Ekotým

veřejnost, rodiče

Koordinátor

Ekotým

Mimoškolní výchova žáků - péče o naučnou stezku Les Chlum a okolí

Říjen

 • Do lesa s lesníkem

4. – 5. třídy

tř. učitelky

Lesy ČR

Spolupráce v regionu – s LESY ČR

Listopad

 • Den přírodních věd pro 6. třídy, ve spolupráci s UHK Hradec Králové

6. třídy

Šafaříková

Dymešová

Výuka pro všechny žáky – začlenění témat Ekoškoly do výuky (voda, energie, odpady), spolupráce se Zemědělským svazem a UHK

 

II. stupeň ekohlídky

Šafaříková

 • Centrum přírodních věd Jičín

Chem-kroužek

Sirotková

ekologický program v přírodní zahradě

 • Mezinárodní den Ekoškol

celá škola

koordinátor

Ekovýzva – plnění výzvy

 
 • Den světové kuchyně
výběr žáků 7. - 9. tříd Odlová spolupráce s Martinou Jandovou

Prosinec

 • Zdobení vánočního stromu pro ptáčky na dvoře, vánoční potravinová sbírka pro přírodovědné centrum, výroba krmítka a lojových koulí

Ekp

Sběr krmiva

Šk.družina - zdobení

Věříšová

Šafaříková

Valenta

Výuka pro všechny žáky - sbírka krmiva pro provoz přír.centra

Spolupráce v regionu - s rodiči

 

ekohlídky

Odlová

2020

       

leden

 • regionální přírodovědná soutěž

I. a II. stupeň, region

Sirotková

Šafaříková

Kubelka

Zájmové vzdělávání žáků – soutěž v poznávání organismů

únor

 • Zapojení do projektu – ve spolupráci se Sever Horní Maršov

březen

 • Den otevřených dveří- vítání jara

celá škola

vedení

Prezentace školy veřejnosti

 • Regionální přírodovědná soutěž

I. a II. stupeň, region

Sirotková

Šafaříková

Kubelka

Zájmové vzdělávání žáků – soutěž v poznávání organismů

 • Zaslání žádosti o finanční příspěvek - kraj

Koordinátor

Ekonomka

vedení

Sirotková

Králíčková

Materiální a finanční zajištění EVVO – grant kraje na projekt vybraný Ekotýmem

duben

 • Den Země – celoškolní akce, za podpory firmy Lesy ČR

Celá škola

tř. učitelé

Ekotým

Spolupráce v regionu – myslivecké sdružení, Lesy ČR, ekol.středisko Sever, KRNAP,..

 • Na Plachtě – Sever HK

6. třídy

Sirotková

exkurze do PP Na Plachtě

květen

 • Dopravní hřiště – bezpečnost, cesta do školy, BESIP

4. třídy

tř. učitelka

Výuka pro všechny žáky – větší začlenění témat Ekoškoly (doprava)

Spolupráce   v regionu – DDM, městská policie

 • Ekokonference

II. stupeň

učitelé II.stupně

Akce pro veřejnost

 • Poznej a chraň – spolupráce s DDM

1.- 6. třídy

Ekotým

Vedení

DDM - Vychytil

Zájmové vzdělávání žáků - přírodovědná soutěž ve spolupráci s DDM a mysliveckým sdružením

 • Sedmihorky

ekohlídky

Sirotková

3denní exkurze s programem, Sedmihorky, Středisko Český ráj

červen

 • Vytvoření EVVO plánu na další šk. rok

pedagogové

Sirotková

Vedení školy

Výuka pro všechny žáky - vytvoření společného plánu aktivit v oblasti EVVO

 • IQ Landia Liberec

9.třídy

tř.učitelé

workshopy

 • Zdravá svačinka

5 .třídy

Jandová

Tř.učitelka

Spolupráce v regionu - příprava svačin, recepty, regionální potraviny, spolupráce s místnímu farmáři a výrobci potravin a firmami (Měník – pekárna aj.)

 • Analýza stavu školy

Přp

Šafaříková

Výuka pro všechny žáky - program Ekoškoly

Provoz školy – vytvoření plánu aktivit, odstranění slabých stránek

sběrové akce ( papír, kaštanyy, staré oblečení )

+ účast na soutěžích – GNB, v poznávání rostlin na ZŠ Klicperova, Hledá se mladých chemik

+ nezačleněné exkurze (IQ Landia – energie, obnovitelné a neobnovitelné zdroje)

 • Vést žáky k pozitivnímu vztahu k domovu, obci a zemi – ve spolupráci s místními organizacemi ( Muzeum NB,..)
 • Podněcovat aktivity a tvořivost žáků – praktické dílny v družině, aktivity při Dni Země, zdravé vaření, ekotým
 • Stále vést žáky k odpovědnému přístupu k přírodním zdrojům.
 • Prohloubit mezipředmětové vztahy
 • Rozvíjet dosavadní spolupráci s vybranými ekologickými organizacemi a firmami – Sever, Tereza Praha, Krnap, Střed. Český ráj
 • Postupně pracovat na ekologizaci školy – recyklovaný papír, perlátory aj. a údržbu školy.

 

 

 

Ekoplacka

Akce školy

so 15 srp, 2020 09:00 - 18:00
Zahrada Josefa Verfla
ne 16 srp, 2020 09:00 - 18:00
Zahrada Josefa Verfla
ne 06 zář, 2020
Přírodovědná expedice do Jizerských hor
st 16 zář, 2020
Adaptační kurz 6. tříd
po 28 zář, 2020
Škola v přírodě 5.A
út 20 říj, 2020 10:00 -
Film V síti
čt 29 říj, 2020
Podzimní prázdniny
pá 30 říj, 2020
Podzimní prázdniny

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

 tereza sstr  eo servis

novy-bydzov

knihovna

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www

 

sablonyIIweb