Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
středa, 31 srpen 2016 08:32

Plán činností Ekoškoly ve školním roce 2016/2017

Plán činnosti na období: školní rok 2016/2017

Škola: ZŠ Nový Bydžov Karla IV. 209

Datum sestavení plánu: září 2016

Na sestavení plánu spolupracovali Mgr. Z. Sirotková, Mgr. O. Šafaříková, ekohlídky 5. – 9.tříd a ostatní členové ekotýmu

 

 

 

 

 

EKOAKTIVITY a jiné akce zaměřené na environmentální výchovu na škole

 

2016
ZÁŘÍ
 • výběr ekohlídek, seznámení, organizace se školním rokem, plán činností
 • zapojení do kampaně „Ukliďme svět“ – 1.10. sobota, úklid naučné stezky, dobrovolné třídy, ekotým
ŘÍJEN
 • charitativní běh ( v rámci výchovy ke zdraví)
 • výstava v 1.patře – „korálky podzimu“
 • - zasazení stromu na naučné stezce
LISTOPAD
 • Den přírodních věd – 5. a 6.třídy, ve spolupráci s UHK Hradec Králové
 • Velká podzimní soutěž ve třídění odpadu - zahájení
PROSINEC
 • předvánoční vyrábění z přír.materiálu – přírodovědná praktika, družina
 • zdobení vánočního stromu pro ptáčky na dvoře – šk.družina
2017
LEDEN
 • vyhlášení nejlepších tříd ve třídění odpadu
 • výukový program „odpady“ - Ekokom
ÚNOR
 • Zdravé stravování – projekt pro žáky II.stupně, pí. Jandová, v rámci kampaně Menu pro změnu
BŘEZEN
 • Regionální soutěž v poznávání živočichů
DUBEN
 • Den Země – celoškolní akce, za podpory firmy Lesy ČR
 • Akce na podporu dopravní výchovy – 4.třídy
 • – projekt pro 7.třídy s exkurzí na Ptačí louky v Jaroměři, ekohlídky
KVĚTEN
 • Ekologicko – turistický pobyt pro ekohlídky, Sedmihorky
 • Ústní hygiena se studenty UK v Hradci Králové (1. a 6.třídy)
 • výstava v 1.patře – léčivky, ukázka nejznámějších bylin
 • regionální soutěž v poznávání rostlin ZŠ Klicperova
ČERVEN
 • vyhlášení odměn, odměny pro ekohlídky
 • zpracování analýzy za šk.rok 2016/2017

Sběrové akce nejsou uvedeny z důvodu nepřístupnosti školy z ulice Karla IV.

 

DOPRAVA

Hlavní cíl: Naučit děti znát předpisy bezpečného silničního provozu

Dílčí cíle Úkoly Zodpovídá Termín Náklady, materiál Monitoring
Dopravní výchova
 • dopravní výchova pro 4.třídy
 • spolupráce s DDM, Besip
 • dopravní hřiště
 • beseda s Policií ČR
 • práce s pracovními listy Ekoškoly, zapůjčení hlukoměru

Valentová

vyučující

celoročně
Bezpečnost
 • rozdání reflexních prvků
 • poučení o bezpečnosti v okolí školy
tř.učitelé
Ostatní
 • Den bez aut – kampaň k mezinárodnímu dni
Koordinátor, ekohlídky

 

 

PROSTŘEDÍ

Cíl: Udržet čisté a příjemné prostředí ve škole, na školní zahradě a v okolí školy

Dílčí cíle Úkoly Zodpovídá Termín Náklady, materiál Monitoring
Květiny
 • přesazení, obnova po létě
 • pravidelná údržba
 • jmenovky
Ekologická praktika 6.třídy září Zemina, květináče
Výzdoba - chodby
 • po malování doplnit informační cedule k vitínám
 • výměna vybledlých obrázků za nové
 • průchozí chodba – vymalování vlastními nápady žáků
 • ekonástěnka, aktualizace, fotky ekotýmu, pravidelná aktualizace informační nástěnky I. i II.stupně

Syrová

Koordinátor

Hudcová

Ekohlídky

Valenta

podzim + celoročně

Kliparty na obrázky

fotografie – výběr

Výzdoba - třídy
 • udržovat pořádek
 • nevyhazovat plné láhve a kravíky
 • doplnit chybějící info cedule u umyvadel a na vypínačích
 • péče o pokojové květiny
 • nový nátěr soklů - voděodolný

třídní učitelé

p.ředitel

ekohlídky

celoročně

nátěr - říjen

Doplnit konvičky na zalévání, větší misky ke květinám
Výzdoba – družina + šk.klub
 • výzdoba šaten I.stupně

Věříšová

Kmínková

celoročně Výtvarné potřeby
Venkovní prostory
 • péče o alpinium
 • péče o stezku za školou, vypletí
 • úklid naučné stezky Les Chlum a okolí v rámci Dne Země

pí. Věříšová

žáci v ČSP

dobrovolníci

ekohlídky

Sirotková

podzim Nákup zahradnických nůžek, pytle na odpad
Ostatní
 • vyrobit informační panel ke hlavnímu vchodu
Syrová září Výtvarné potřeby

 

 

 

ENERGIE

Hlavní cíl: Hledat možnosti v úspoře energie

Dílčí cíle Úkoly Zodpovídá Termín Náklady, materiál Monitoring
Hlídat spotřebu energie
 • kontrola zhasínání
 • popisky na vypínačích
 • porovnání spotřeby s loňským rokem
 • kontrola vypínání interaktivních tabulí na konci dne
 • zhasínání šk.jídelna

p.školník

tř.učitelé

celoročně
Jiné
 • exkurze v rámci výuky fyziky – Hučák a jaderná elektrárna Temelín
 • informace k solárním panelům na škole
 • výroba informačního panelu k této problematice
 • zpracování analýzy, zveřejnění
Klapková-Dymešová jaro 2017 doprava, vstup
Teplota ve třídách
 • poučení o manipulaci s termohlavicemi
 • nákup teploměrů do vybraných tříd

Ekohlídky

p.ředitel

nákup teploměrů

 

VODA

Cíl: Šetřit vodou, využívat kohoutkovou vodu, informovat o nedostatku vody na Zemi

Dílčí cíle Úkoly Zodpovídá Termín Náklady, materiál Monitoring
Voda k pití
 • kontrola informačních cedulí o kohoutkové vodě
 • propagace pítek
 • dokončit výměnu kohoutků za pákové
 • pravidelná kontrola spotřeby vody

Koordinátor

p.ředitel

pí.ekonomka

Informační
 • Informační cedulky k umyvadlům
 • zeměpisný projekt nedostatek vody na zemi – rozvojové země
 • Exkurze k novobydžovským rybníkům – biotop rybník

Koordinátor

Ekotým

Sirotková + přírodovědná praktika

Celoročně

jaro 2017

Venkovní voda
 • Přidat další záchytné nádoby na zalévání
p.školník celoročně
Odpadní voda
 • Exkurze na čističku odpadních vod v NB
 • Zkušební PET láhve do toalet pro snížení množství vody při splachování

Šafaříková

ekotým

podzim

 

ODPADY

Hlavní cíl: Pokračovat a vylepšit třídění odpadů po celé škole

Dílčí cíle Úkoly Zodpovídá Termín Náklady, materiál Monitoring
Analýza odpadů
 • výstupy z analýzy
 • grafické zpracování
Konečná do poloviny září 2016 nástěnný plakát, foto na www

www

ekonástěnka

Monitoring třídění – třídy
 • průběžné informace tř.učitelů
 • tradiční podzimní soutěž ve třídění pro jednotlivé třídy
 • průběžné kontroly odnosu košů pořádkovou službou - pátek
tř.učitelé + pořádková služba + koordinátor průběžně celý rok nové plastové kbelíky (malíři) za zničené
Monitoring třídění – chodby
 • kontrola stávajících nádob, označení, rozmístění
 • umístění informačních cedulí
 • průběžná kontrola
 • výměna nádoby na plastová víčka pro Míšu

Ekohlídky

koordinátor

září

zalaminovat nové cedule

sud na víčka

Sběr bateriíí
 • připomínat sběr baterií – zelená krabice na chodbě před sborovnou
 • soutěž Recyklohraní – úkol, výběr cen za získané body , zapojit třídy I.stupně
Ekotým průběžně
Sběr plastových víček
 • informační letáky do tříd
 • nová sběrná nádoba u sborovny
 • na konci odměna pro nejlepšího sběrače
koordinátor září

sud na víčka

(permanentka Hvězdárna HK)

Sběr papíru
 • vyvěšení výsledků loňských sběrů (5.místo)
 • pravidelné soutěže ve sběru na podporu přírod.centra
 • nové cedule k pytli na šk.dvoře

p.ředitel

p.školník

NAPOS - koordinátor

září, celoročně voděodolné venkovní cedule
Sběr elektroodpadu
 • připomínat sběr drobných elektrospotřebičů – červené kontejnery, objednat vývoz

Koordinátor

Třídní učitelé

celoročně
Bioodpad
 • vyčištění stávajících kompostérů na zahradě
 • zařazení do výuky – co je biodopad a výhody kompostování
( Ekologická praktika, přírodověda, ČSP)

p.školník

žáci v rámci ČSP (Bohdanecký, Valenta, Sirotková)

podzim 2016

pracovní listy Bioodpad taky odpad

cedule nové profi

Jiné
 • Napos – nový pytel na tetrapaky
 • výukový program- Ekokom
 • nechat udělat voděodolné info cedule na šk.dvůr
 • zapojení do kampaně „Uklďme svět“ – úklid a procházka po naučné stezce Les Chlum a okolí

Koordinátor

p.ředitel

říjen

 

Ekoplacka

Akce školy

čt 23 kvě, 2019
Exkurze Hvězdárna HK
st 29 kvě, 2019
Expedice Sedmihorky
čt 30 kvě, 2019
Expedice Sedmihorky
pá 31 kvě, 2019
Expedice Sedmihorky
po 10 čen, 2019
Výlet 6.A, 7.A, 7.C
út 11 čen, 2019
Výlet 6.A, 7.A, 7.C
út 11 čen, 2019 15:30 -
Školičky pro budoucí prvňáky
st 12 čen, 2019
Výlet 6.A, 7.A, 7.C
po 17 čen, 2019
Výlet 9.C
út 18 čen, 2019
Výlet 9.C

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

jeraby-malina

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www 

logo zdrava lahev

 logo ms mt 2 cele