Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
středa, 31 srpen 2016 08:32

Plán činností Ekoškoly ve školním roce 2016/2017

Plán činnosti na období: školní rok 2016/2017

Škola: ZŠ Nový Bydžov Karla IV. 209

Datum sestavení plánu: září 2016

Na sestavení plánu spolupracovali Mgr. Z. Sirotková, Mgr. O. Šafaříková, ekohlídky 5. – 9.tříd a ostatní členové ekotýmu

 

 

 

 

 

EKOAKTIVITY a jiné akce zaměřené na environmentální výchovu na škole

 

2016
ZÁŘÍ
 • výběr ekohlídek, seznámení, organizace se školním rokem, plán činností
 • zapojení do kampaně „Ukliďme svět“ – 1.10. sobota, úklid naučné stezky, dobrovolné třídy, ekotým
ŘÍJEN
 • charitativní běh ( v rámci výchovy ke zdraví)
 • výstava v 1.patře – „korálky podzimu“
 • - zasazení stromu na naučné stezce
LISTOPAD
 • Den přírodních věd – 5. a 6.třídy, ve spolupráci s UHK Hradec Králové
 • Velká podzimní soutěž ve třídění odpadu - zahájení
PROSINEC
 • předvánoční vyrábění z přír.materiálu – přírodovědná praktika, družina
 • zdobení vánočního stromu pro ptáčky na dvoře – šk.družina
2017
LEDEN
 • vyhlášení nejlepších tříd ve třídění odpadu
 • výukový program „odpady“ - Ekokom
ÚNOR
 • Zdravé stravování – projekt pro žáky II.stupně, pí. Jandová, v rámci kampaně Menu pro změnu
BŘEZEN
 • Regionální soutěž v poznávání živočichů
DUBEN
 • Den Země – celoškolní akce, za podpory firmy Lesy ČR
 • Akce na podporu dopravní výchovy – 4.třídy
 • – projekt pro 7.třídy s exkurzí na Ptačí louky v Jaroměři, ekohlídky
KVĚTEN
 • Ekologicko – turistický pobyt pro ekohlídky, Sedmihorky
 • Ústní hygiena se studenty UK v Hradci Králové (1. a 6.třídy)
 • výstava v 1.patře – léčivky, ukázka nejznámějších bylin
 • regionální soutěž v poznávání rostlin ZŠ Klicperova
ČERVEN
 • vyhlášení odměn, odměny pro ekohlídky
 • zpracování analýzy za šk.rok 2016/2017

Sběrové akce nejsou uvedeny z důvodu nepřístupnosti školy z ulice Karla IV.

 

DOPRAVA

Hlavní cíl: Naučit děti znát předpisy bezpečného silničního provozu

Dílčí cíle Úkoly Zodpovídá Termín Náklady, materiál Monitoring
Dopravní výchova
 • dopravní výchova pro 4.třídy
 • spolupráce s DDM, Besip
 • dopravní hřiště
 • beseda s Policií ČR
 • práce s pracovními listy Ekoškoly, zapůjčení hlukoměru

Valentová

vyučující

celoročně
Bezpečnost
 • rozdání reflexních prvků
 • poučení o bezpečnosti v okolí školy
tř.učitelé
Ostatní
 • Den bez aut – kampaň k mezinárodnímu dni
Koordinátor, ekohlídky

 

 

PROSTŘEDÍ

Cíl: Udržet čisté a příjemné prostředí ve škole, na školní zahradě a v okolí školy

Dílčí cíle Úkoly Zodpovídá Termín Náklady, materiál Monitoring
Květiny
 • přesazení, obnova po létě
 • pravidelná údržba
 • jmenovky
Ekologická praktika 6.třídy září Zemina, květináče
Výzdoba - chodby
 • po malování doplnit informační cedule k vitínám
 • výměna vybledlých obrázků za nové
 • průchozí chodba – vymalování vlastními nápady žáků
 • ekonástěnka, aktualizace, fotky ekotýmu, pravidelná aktualizace informační nástěnky I. i II.stupně

Syrová

Koordinátor

Hudcová

Ekohlídky

Valenta

podzim + celoročně

Kliparty na obrázky

fotografie – výběr

Výzdoba - třídy
 • udržovat pořádek
 • nevyhazovat plné láhve a kravíky
 • doplnit chybějící info cedule u umyvadel a na vypínačích
 • péče o pokojové květiny
 • nový nátěr soklů - voděodolný

třídní učitelé

p.ředitel

ekohlídky

celoročně

nátěr - říjen

Doplnit konvičky na zalévání, větší misky ke květinám
Výzdoba – družina + šk.klub
 • výzdoba šaten I.stupně

Věříšová

Kmínková

celoročně Výtvarné potřeby
Venkovní prostory
 • péče o alpinium
 • péče o stezku za školou, vypletí
 • úklid naučné stezky Les Chlum a okolí v rámci Dne Země

pí. Věříšová

žáci v ČSP

dobrovolníci

ekohlídky

Sirotková

podzim Nákup zahradnických nůžek, pytle na odpad
Ostatní
 • vyrobit informační panel ke hlavnímu vchodu
Syrová září Výtvarné potřeby

 

 

 

ENERGIE

Hlavní cíl: Hledat možnosti v úspoře energie

Dílčí cíle Úkoly Zodpovídá Termín Náklady, materiál Monitoring
Hlídat spotřebu energie
 • kontrola zhasínání
 • popisky na vypínačích
 • porovnání spotřeby s loňským rokem
 • kontrola vypínání interaktivních tabulí na konci dne
 • zhasínání šk.jídelna

p.školník

tř.učitelé

celoročně
Jiné
 • exkurze v rámci výuky fyziky – Hučák a jaderná elektrárna Temelín
 • informace k solárním panelům na škole
 • výroba informačního panelu k této problematice
 • zpracování analýzy, zveřejnění
Klapková-Dymešová jaro 2017 doprava, vstup
Teplota ve třídách
 • poučení o manipulaci s termohlavicemi
 • nákup teploměrů do vybraných tříd

Ekohlídky

p.ředitel

nákup teploměrů

 

VODA

Cíl: Šetřit vodou, využívat kohoutkovou vodu, informovat o nedostatku vody na Zemi

Dílčí cíle Úkoly Zodpovídá Termín Náklady, materiál Monitoring
Voda k pití
 • kontrola informačních cedulí o kohoutkové vodě
 • propagace pítek
 • dokončit výměnu kohoutků za pákové
 • pravidelná kontrola spotřeby vody

Koordinátor

p.ředitel

pí.ekonomka

Informační
 • Informační cedulky k umyvadlům
 • zeměpisný projekt nedostatek vody na zemi – rozvojové země
 • Exkurze k novobydžovským rybníkům – biotop rybník

Koordinátor

Ekotým

Sirotková + přírodovědná praktika

Celoročně

jaro 2017

Venkovní voda
 • Přidat další záchytné nádoby na zalévání
p.školník celoročně
Odpadní voda
 • Exkurze na čističku odpadních vod v NB
 • Zkušební PET láhve do toalet pro snížení množství vody při splachování

Šafaříková

ekotým

podzim

 

ODPADY

Hlavní cíl: Pokračovat a vylepšit třídění odpadů po celé škole

Dílčí cíle Úkoly Zodpovídá Termín Náklady, materiál Monitoring
Analýza odpadů
 • výstupy z analýzy
 • grafické zpracování
Konečná do poloviny září 2016 nástěnný plakát, foto na www

www

ekonástěnka

Monitoring třídění – třídy
 • průběžné informace tř.učitelů
 • tradiční podzimní soutěž ve třídění pro jednotlivé třídy
 • průběžné kontroly odnosu košů pořádkovou službou - pátek
tř.učitelé + pořádková služba + koordinátor průběžně celý rok nové plastové kbelíky (malíři) za zničené
Monitoring třídění – chodby
 • kontrola stávajících nádob, označení, rozmístění
 • umístění informačních cedulí
 • průběžná kontrola
 • výměna nádoby na plastová víčka pro Míšu

Ekohlídky

koordinátor

září

zalaminovat nové cedule

sud na víčka

Sběr bateriíí
 • připomínat sběr baterií – zelená krabice na chodbě před sborovnou
 • soutěž Recyklohraní – úkol, výběr cen za získané body , zapojit třídy I.stupně
Ekotým průběžně
Sběr plastových víček
 • informační letáky do tříd
 • nová sběrná nádoba u sborovny
 • na konci odměna pro nejlepšího sběrače
koordinátor září

sud na víčka

(permanentka Hvězdárna HK)

Sběr papíru
 • vyvěšení výsledků loňských sběrů (5.místo)
 • pravidelné soutěže ve sběru na podporu přírod.centra
 • nové cedule k pytli na šk.dvoře

p.ředitel

p.školník

NAPOS - koordinátor

září, celoročně voděodolné venkovní cedule
Sběr elektroodpadu
 • připomínat sběr drobných elektrospotřebičů – červené kontejnery, objednat vývoz

Koordinátor

Třídní učitelé

celoročně
Bioodpad
 • vyčištění stávajících kompostérů na zahradě
 • zařazení do výuky – co je biodopad a výhody kompostování
( Ekologická praktika, přírodověda, ČSP)

p.školník

žáci v rámci ČSP (Bohdanecký, Valenta, Sirotková)

podzim 2016

pracovní listy Bioodpad taky odpad

cedule nové profi

Jiné
 • Napos – nový pytel na tetrapaky
 • výukový program- Ekokom
 • nechat udělat voděodolné info cedule na šk.dvůr
 • zapojení do kampaně „Uklďme svět“ – úklid a procházka po naučné stezce Les Chlum a okolí

Koordinátor

p.ředitel

říjen

 

Ekoplacka

Akce školy

so 10 srp, 2019 09:00 - 18:00
Zahrada Josefa Verfla
ne 11 srp, 2019 09:00 - 18:00
Zahrada Josefa Verfla
po 02 zář, 2019 07:50 -
Zahájení školního roku

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www

 logo ms mt 2 cele