Vytisknout tuto stránku
pondělí, 30 květen 2016 17:09

Ekokonference 2016

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 jsme na naší škole uspořádali první ročník Ekokonference s podtitulem Naše planeta v ohrožení - Chraňme ji! Cílem konference bylo přimět žáky a jejich rodiče k zamyšlení nad ekologickými problémy současnosti, vlivu člověka na prostředí a vlivu zněčištění na kvalitu lidského života obecně. Žáci měli za úkol připravit krátké vystoupení doplněné prezentací na jedno vybrané téma. Výběr témat byl pestrý - od ohrožených živočichů, přes složení a kvalitu potravin až po témata celosvětová, jako např. přelidnění planety.

Ekokonferenci slavnostně zahájili naši moderátoři Jirka Strakuš a Valentýna Štaflová, kteří uvedli na improvizované pódium gymnastky 1. - 3. tříd, které nacvičily vysoupení pod vedením paní učitelky Syrové. Následovala vystoupení jednotlivých žáků, která hodnotila porota složená ze zástupců vedení školy, ekologického hnutí Tereza, pedagogů z okolních škol a zástupců města Nový Bydžov.

O přestávkách mezi jednotlivými bloky mohli účastníci Ekokonference navštívit naši kavárnu, kde si mohli zakoupit fair trade výrobky, výrobky kroužku Šikulů a originální obrázky, které žáci vytvářeli během výtvarné výchovy. Připravena pro ně byla také ochutnávka zdravé svačiny, kterou s žáky 4. B a 5.B připravila paní učitelka Hudcová a Valentová ve spolupráci s výživovou poradkyní  Bc. Martinou Jandovou (www.martina-jandova.cz), jejíž služby návštěvníci Ekokonference hojně využívali. Druhou přestávku mohli návštěvníci věnovat návštěvě přírodovědného centra, kde se jim věnoval Mgr. Kubelka a žáci 4.A.

 

Po druhé přestávce vyhlásila předsedkyně poroty Mgr. Věra Skalická tři projekty, které porotu nejvíce zaujaly.

1. místo:  Anička Mauerová a Nelča Vízková z 8.B s tématem Panda Velká

2. místo: 5 sec. rule v podání Jirky Nového z 8.B a Valentýny Kúrové a Elišky Markové z 8.A

3. místo: Štěpánka Kunstová s tématem Ohrožené druhy v ČR

 

Všichni vystupující si zaslouží uznání za přípravu svých vystoupení a poděkování za odvedenou práci. Odměněni byli drobnými dárky v podobě flash disku a placky s logem Ekokonference.

 

Velké poděkování patří:

hlavní koordinátorce projektu Mgr. Sirotkové

vedení školy

městu Nový Bydžov za finanční příspěvek na pořádání akce a nákup odměn pro vystupující žáky

vyučujícím, kteří pomáhali žákům s přípravou jednotlivých vystoupení a organizací celého odpoledne - Mgr. Špičáková Soňa, Mgr. Špičáková Lucie, Ing. Nožičková Pavlína, Mgr. Jana Palečková, Mgr. Eva Konečná, Mgr. Olga Šafaříková, Mgr. Petra Klapková Dymešová

Mgr. Lucii Kubincové za přípravu moderátorů a pomoc v zákulisí

Ing. Nožičkové, Mgr. Košátkové a Mgr. Vaníčkové za provoz kavárny

Mgr. Lence Syrové za vystoupení gymnastek a výrobu obrázků

Mgr. Martině Hudcové a Mgr. Valentové za přípravu zdravé svačiny

Ivetě Věříšové za přípravu výrobků do prodeje a žákům kroužku Šikulové

Mgr. Valentovi za výrobu pozvánek a plakátu

Mgr. Jaromíru Kubelkovi a dětem ze 4.A za exkurzi do přírodovědného centra

ZUŠ Nový Bydžov za zapůjčení výtvarných prací

a žákům šestých a sedmých tříd, kteří pomáhali v kavárně.

 

 

Slavnostní zahájení - Marek Strakuš a Valentýna Štaflová

 SC 1326

 

Vystoupení gymnastek na chodbě školy.

 SC 1356

 

Ekoškolu představila Markéta Ryglová a Natálie Vespalcová z 9.A.

 SC 1378

 

Štěpán Valenta a Jan Zahradníček pro návštěvníky připravili vtipné video na téma třídění odpadu. Naleznete ho ZDE.

 

Svými jazykovými schopnostmi nás ohromili žáci 9.B - Jiří Šembera a Denisa Zmítková, kteří se představili jako skupina vědců ze zahraničí. Překládal jim Marek Kříž z 7.C. Video z jejich vystoupení naleznete ZDE.

 SC 1392

 

Následovala vystoupení věnovaná jednotlivým ekologickým tématům. S tématem Voda vystoupili: Tereza Málková, Jakub Suchocleb, Tereza Novotná a Matěj Novotný.

 SC 1398 

 

Mezinárodní organizace představila Andrea Nikol Stýčková z 8.C.

 SC 1403

 

O problematice umělého zasněžování hovořila Eliška Sirotková a Adéla Kosová z 6.A.

 SC 1410

 

Ropě se věnovala Alice Řezníčková a Adéla Netolická z 6.B.

 SC 1413

 

O problému Smogu v Číně hovořil Jan Kříž ze 7.C a Tomáš Ficbauer ze 7.B.

 P1200944

 

Jaderné elektrárně Fukušima se věnovaly dívky z 9.B - Pavlína Žďárská, Kateřina Vlachová a Helena Klozová.

 P1200947

 

Druhou návštěvu ze zahraničí obstarali žáci z 8.A a 8.B Jirka Nový a Eliška Marková. Jejich pravidlo 5 pěti vteřin do češtiny překládala Valentýna Kúrová.

DSCF2342

 

Problematice palmového oleje se věnovala Anička Skalová a Aneta Stojanová z 6.A.

P1200949 

 

O problému přelidění planety hovořily dívky ze 7.C Anežka Pražáková a Vanesa Turovská.

 SC 1416

 

 Zdravotní nezávadností kohoutkové vody se ve své prezentaci zabývala Andrea Váňová a Tereza Klozová ze 7.B.

 SC 1418

 

Ohrožené druhy zvířat představila: Anička Mauerová a Nelča Vízková  s prezentací Panda Velká

                                                           Hai Há Tranová a Tereza Tichá s tématem Kůň převalského

                                                           Karolína Benešová, Míša Vávrová a Zuzka Pánková s Nosorožcem bílým

                                                 

 SC 1423

 

 SC 1420

 

 SC 1436

 

O potravinách bez chemie přednášela Kateřina Pěnkavová a Klára Vojtíšková ze 7.B.

 SC 1439

 

Štěpánka Kunstová se ve svém vystoupení věnovala Ohroženým druhům zvířat v ČR.

 P1200966

 

Martina Škodová přednášela o Národních parcích v ČR.

 SC 1445

 

Závěrečné vystoupení obstaraly dívky ze 7.A - Barbora Ryglová  a Tereza Limprechtová.

 SC 1453

 

Více fotografií naleznete v naší fotogoalerii.