Vytisknout tuto stránku
pondělí, 02 květen 2016 00:25

7 kroků v Ekoškole

Ekoškoly na celém světě postupují podle unikátní metodiky 7 kroků, která nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Jsou to kroky, které vás provází programem Ekoškola po celou dobu jeho realizace. Nyní vás seznámíme s tím, jak naplňujeme metodiku 7 kroků u nás na Karlovce.

7 kroků

1. EKOTÝM

Součástí našeho ekotýmu je vedení školy, učitelé I. a II. stupně, žáci, provozní zaměstnanci....v našem ekotýmu jsou tito členové ekotýmu.

Práce v ekotýmu je dobrovolná, vítáni jsou všichni, kterým je myšlěnka ekoškoly blízká. Ekotým se schází jednou za měsíc. Iniciátorem činností v ekotýmu jsou žáci, kteří navrhují aktivity v ekoškole. Ze svých schůzek pořizují zápisy.

 

2. ANALÝZA

Analýza je zjišťování stavu školy v tematech ekoškoly: Odpady, voda, energie, prostředí školy, doprava, šetrný spotřebitel, biodiverzita, klimatické změny, jídlo a svět. Díky analýze zjišťujeme, co funguje dobře a co je naopak potřeba zlepšit. Analýzu stavu školy provádíme v hodinách fyziky, chemie, výchovy ke zdraví ke v pracovních činnostech. K analýze využíváme pracovní listy vydané Ekoškolou.

analýza

Analýzu provedenou v letošním školním roce naleznete ZDE. 

 

3. PLÁN ČINNOSTÍ
S pomocí výsledků, které nám dává analýza, navrhujeme, plánujeme a uskutečňujeme činnosti. Vedou k tomu, jak udržet to, co funguje a zlepšit to, co nefunguje.
Letošní plán činností ekotýmu najdete ZDE.

 

4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
Průběžně zjišťujeme, zda dosahujeme toho, co jsme si naplánovali. Vyhodnocujeme dopad našich aktivit. Bez toho bychom totiž nezjistili, jestli naše snažení mělo nějaký smysl. K tomu nám slouží schůzky ekohlídek. Plán činností vyhodnocujeme jednou za pololetí.

 

vyhodnocovani

 

 

5. ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE
Škola podporuje v rámci výuky a mimoškolních aktivit všechny žáky a učitele v rozšiřování znalostí, dovedností a postojů v environmentální výchově. Širší znalost ve všech tématech programu Ekoškola pomáhá nacházet jak souvislosti, tak často i řešení environmentálních problémů. Témata Ekoškoly a environmentální výchovu začleňujeme do výuky, jezdíme na přírodovědné exkuze, účastníme se přírodovědných akcí. K realizaci mimoškolních aktivit využíváme výzvy Šablony II, spolupracujeme s: Městem Nový Bydžov, Lesy ČR, Středisko ekologické výchovy Sever Hradec Králové, Středisko ekologické výchovy Jizerského kraje Střevlík, Hvězdárna Jičín.

Koordinátor každý rok zpracováná plán EVVO.

 

vyuka

 

6. INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Dáváme vědět o tom, co děláme v rámci programu Ekoškola uvnitř i vně školy. Zároveň rozšiřujeme spolupráci i mimo ekotým. Dochází tím k zviditelnění a pochopení naši činnosti a motivaci okolí k zapojení do práce v programu.
Aktuální informace zveřejňujeme na našem webu – www.karlovka.cz, na nástěnce v lékárně na náměstí v Novém Bydžově, v Hradeckém deníku, využíváme školní rozhlas a nástěnek I. i II. stupně. Pravidelně informuje veřejnost v Novobydžovském zpravodaji. Dlouhodobě informujeme i na youtube kanále Karlovky, nově na sociálních sítích instagram a facebook.

 

Video z Mezinárodního dne Ekoškol 2019.

Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019 naleznete ZDE a školním rokem 2017/2018 ZDE.

 

Jak vypadá takové školní hlašení?.....

ekoskola hlasení

 

 

7. EKOKODEX
Společně ve škole vymyslíme pravidla a hodnoty programu Ekoškola. Jejich dodržováním tak dosahujeme pozitivních změn v nás, na naší škole i v jejím okolí. Každý rok se snažíme vymyslet jiné zpracování našich pravidel, které se nemění, ale které se snažíme všichni ve škole dodržovat. Jelikož letošní školní rok "prožíváme online", sestavovali jsme i letošní ekokodex s ohledem na tuto situaci. Zaměřili jsme se zejména na pravidla, která je důležitá dodržovat v domácím prostředí.