rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Virtuální prohlídka

 

zskarlovkanb

úterý, 23 červen 2015 05:23

Ekoanalýza 2020/21

Ekoanalýzu provedl ekotým v následujících oblastech: Voda, energie, odpady….Vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti žáků ve škole, byla analýza provedena částečně ve škole a částečně v rámci online hodiny s využitím aplikace Google jamboard a Google formulář.

 

VODA

Tato analýza vznikla v hodinách 8. tříd v předmětu Přírodovědná praktika a v hodinách chemie při tematickém vyučování o vodě.

Silné stránky:

- myčka nádobí v jídelně

- informační cedulky u kohoutků “Šetři vodou”

- sud na školní zahradě určený k jímání vody

 

Slabé stránky:

- chybějící informační štítky u některých vodovodních kohoutků a u nádrží na toaletách

- většina vodovodních kohoutků klasických (kapající, nejdou dovřít) bylo by třeba rozšířit na automatické baterie nebo alespoň stávající vybavit perlátory

- vysoká spotřeba vody na WC

- užitková voda využívána pouze na zahradě

 voda u nás ve škole 1

 

Cíl: Nastavení dalších opatření vedoucí ke snížení spotřeby vody

- náhrada stávajících vodovodních baterií senzorickými, případně doplnění stávajících baterií perlátory

- náhrada stávajícího splachování na WC duálním splachováním

- vyrobit nové informační cedulky

- zajistit další nádoby na záchyt dešťové vody na školní dvůr

 

JÍDLO

Tato analýza vznikla s ekohlídkami při schůzce Ekotýmu.

Silné stránky:

- pestrost nabízených jídel ve školní jídelně

- zdravé potraviny ve školním bufetu

- používání papírových sáčků ve školním bufetu

- likvidace zbytků - stroj

 

Slabé stránky:

- zvýšit sortiment prodávaného zboží v bufetu (ovoce, zelenina)

- otevírací doba bufetu

- málo bezmasých jídel ve školní jídelně

- bufet nenabízí svačiny pro alergiky nebo vegetariány

- stále velké množství vyhozeného jídla v jídelně

- opět chybí bedýnka na zbytkové ovoce

jídlo bufet 1

 

Cíle: Zlepšení fungování školního bufetu, snížení množství vyhozeného jídla v jídelně

- zjistit možnosti zařazení nových jídel do jídelníčku, sestavování pestřejšího jídelníčku

- zajistit ovoce a zeleninu do školního bufetu

- prodloužit otevírací dobu bufetu

- obnovit bedýnku na ovoce pro zvířata do přírodovědného centra

 

 

BIODIVERZITA

Tato analýza vznikla se žáky 6. tříd v rámci hodin Přírodovědná praktika.

Silné stránky:

- přírodovědné centrum ve škole

- naučná stezka Les Chlum a okolí

- alpinum na školním dvoře a

- zvířata na chodbách

 

Slabé stránky:

- chybějící záhony k pěstování rostlin

- chátrající krmítko pro ptáky

- málo zeleně ve třídách

 biodiverzita 1

 

Cíle: Obnova alpina na školním dvoře, instalace hmyzího domku, pěstování bylin na školní zahradě

- úprava alpina, osázení nových rostlin, redukce stávajících keřů

- zajištění nového krmítka na školní dvůr

- instalace hmyzího domku

- pěstování bylinek na školní zahradě, vyvýšené záhony

- namnožení rostlin do tříd

 

 

ENERGIE

Tato anylýza vznikla v rámci výuky fyziky v 9. ročníku.

Silné stránky:

- pravidelná kontrola spotřeby energie - p. školník

- termostatické ventily na topení

- zateplení školy, plastová okna s dvojsklem

- izolované spotřebiče na ohřev vody, izolace na potrubí s teplou vodou

 

Slabé stránky:

- chybějící informační štítky u vypínačů “zhasni při odchodu”

- chybějící teploměry ve třídách

- některé termostatické ventily nejsou funkční

Energie ekoškola 1

 

 

Cíle: Nastavení opatření vedoucí ke snížení spotřeby el. energie a tepla.

- Oprava nebo výměna nefunkčních termostatických ventilů.

- Vyrobit informační cedulky.

- Zřídit službu, která bude kontrolovat nastavení termostatů.

- Zakoupit teploměry do všech tříd.

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Tato analýza vznikla na základě projektu “třída snů - škola snů”

Silné stránky:

přírodovědné centrum ve škole a výzdoba na chodbách (vitríny, zvířata)

nová výzdoba na dvoře - motýli a herní prvky pro družinu

pravidelně aktualizované “ekonástěnky”

sedací vaky na chodbě

nový gauč v Infocentru pro marody

 

Slabé stránky:

chybějící knihovna či odpočinková klidová místnost (místo Infocentra)

poškozené a popsané lavice

výzdoba ve třídě - málo květin, málo aktuální nástěnky

koše na tříděný odpad nejsou zavírací

sedací vaky jsou jen na chodbách

prostředí kolem vchodu C

chybí zásobníky na papírové utěrky ve třídách

špatný stav altánu - natřít ho a pořídit tam dřevěné lavice a stoly

 

prostredi skoly

 

Cíle: Vylepšíme prostředí altánu a třídy a zařídíme si v Infocentru knihovnu s odpočinkovým koutkem.

- natření altánu

- nákup dřevěných lavic a stolů do altánu

- přeměna Infocentra v koutek pro čtenáře

 

KLIMA

Tato analýza vznikla v rámci online výuky Týden ke dni Země a v hodinách zeměpisu v 9. třídě při výuce o globálních problémech.

Silné stránky:

- o tématu se učíme ve více předmětech, víme, že toto téma je součástí Ekoškoly

- víme, že můžeme klima ovlivnit svým chováním, známe pojem uhlíková stopa

- pořádáme akce pro rodiče a veřejnost, kde na změny klimatu upozorňujeme (Ekokonference, Ekoden, Třídní schůzky s Ekoškolou)

 

Slabé stránky:

- chybí zapojení v hodinách Aj

- málo žáků umí navrhovat nápady, kterými by každý z nás mohl pomáhat Zemi

 

klima

 

 

Cíle: Pokračovat v organizování celoškolních akcí. Téma klima více zapojit do přírodovědy na 1. stupni.

 

 

DOPRAVA

Tato analýza vznikla v tomto roce formou dotazníku v google formulářích a formou hry “Reportérem ve 4 .tř.”

 

Silné stránky:

- uspořádání akce Do školy na kole - velké zapojení žáků

- mnoho dětí chodí do školy pěšky, nebo jezdí na kole

- kola maji ve škole své místo, stojanů na kola je dostatek

- v okolí školy je bezpečná situace na silnici (pracovník Městské policie převádí na přechodu u školy), vystavěna nová cyklostezka pro žáky z obcí Prasek, Kobylice

- ruch z ulice neruší učitele ani žáky při výuce

- organizace cykloturistické akce Kralova jízda pro veřejnost

 

Slabé stránky:

- hodně učitelů dojíždí

- chybí tematické dny k dopravě na 2. stupni (nácvik dovedností na kole, bezpečnost na kole, atd)

- zapojení dospělých do kampaně Do práce na kole, malá informovanost

- neukáznění rodiče při zastavování autem před školou, vjíždění na školní dvůr i přes zákaz

- Besip výuku pouze pro 4. ročníky, zavést i pro 5. ročníky

 

Cíle: Uspořádat akci Do školy na kole, zapojit rodiče k výzvě Do práce na kole.

Zavést více dopravní výchovy do výuky (zejména na 2. stupni).

Uspořádání cykloturistické akce pro veřejnost.

 

ODPADY

Tato analýza vznikla v hodinách Přírodovědná praktika v 7. třídách.

 

Silné stránky:

- škola nakupuje věci výhradně ve větších baleních

- využívají se znova již popsané papíry („šmíráky“)

- škola třídí odpady - ve třídě: papír, plast, na chodbě: baterie, elektro, PET, ( kontejnery na tříděný odpad na školním dvoře), škola nakládá správně s nebezpečným odpadem

- koše na tříděný odpad ve všech prostorách školy

- kompostéry na odpad ze zahrady

- žížalovník na bioodpad na 2. stupni

- celoroční sběrové akce (použité baterie a drobné elektrozařízení)

- v bufetu se používají výhradně papírové pytlíky

- v rámci Třídních schůzek s Ekoškolou jsme šili látkové pytlíky a propagovali je, dále také Zdravé láhve na pití - hromadně jsme je dětem objednali

- pravidelné exkurze - sběrný dvůr NB

- úklidové akce

 

Slabé stránky:

- používání jednorázových ručníků a kelímků

- hodně dětí nakupuje v Lidlu svačinu - hodně PET láhví, sáčků

- školní bufet se nezásobuje potravinami ve vratných obalech

- nevyhovující kompostéry

- velká spotřeba papíru při tisku

 

Cíle:

Zlepšení třídění ve třídách, minimalizování množství odpadu ve škole.

Organizování celoškolních akcí, zapojování rodičů do sběrových akcí, pokračování v úklidových celorepublikových akcí - Výzva 72 hodin, atd.

Podpora vratných obalů u pití ve školním bufetu.