rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Přehled akcí

pá 25 zář, 2020 -
Dopravní výchova Besip

Výuka na dopravním hřišti ve spolupráci s DDM. Určeno pro 5.A.

Více info
po 28 zář, 2020 - Hejnice
Škola v přírodě 5.A

Škola v přírodě v ekologickém středisku Střevlík Hejnice.

Více info
st 30 zář, 2020 - Úřad práce Hradec Králové
Návštěva Úřadu práce v HK

Program Volba povolání pro žáky 9.A.

Více info
po 05 říj, 2020 - Úřad práce v Hradci Králové
Návštěva Úřadu práce

Program Volba povolání pro žáky 9.C.

Více info
čt 15 říj, 2020 - Venturka
Výzva 72 hodin

Dobrovolnická akce zaměřená na úklid naučné stezky Les Chlum a okolí.

Více info
út 20 říj, 2020 10:00 - - Jiráskovo divadlo
Film V síti

Projekce filmu V síti pro žáky 5. - 9. tříd.

Více info
čt 29 říj, 2020 -
pá 30 říj, 2020 -
středa, 02 říjen 2019 15:06

Plán činností 2019/2020

 

Roční realizační plán EVVO na šk. rok 2019/2020

 

Termín

Aktivita

Cílová skupina

Odpovědná osoba

Oblast organizačních cílů

Září

 • výběr ekohlídek, seznámení, organizace se školním rokem, plán činností + 1. schůzka

Žáci 2. - 9. tříd

Koordinátor

Ekotým

Výuka pro všechny žáky – vytvoření společného plánu EVVO

 • Šetrný provoz školy – třídění odpadu, cedule, úklid, aj.

Ekohlídky, vedení

Koordinátor

Provoz školy – opatření vedoucí ke snížení spotřeby vody a energií

 • Obnovitelníé zdroje el.energie Hučák

9. třídy

tř.učitelky

Zdroje elektrické energie-interaktivní výstava

 • Výzva 72 hodin

Dobrovolníci

Ekotým

veřejnost, rodiče

Koordinátor

Ekotým

Mimoškolní výchova žáků - péče o naučnou stezku Les Chlum a okolí

Říjen

 • Do lesa s lesníkem

4. – 5. třídy

tř. učitelky

Lesy ČR

Spolupráce v regionu – s LESY ČR

Listopad

 • Den přírodních věd pro 6. třídy, ve spolupráci s UHK Hradec Králové

6. třídy

Šafaříková

Dymešová

Výuka pro všechny žáky – začlenění témat Ekoškoly do výuky (voda, energie, odpady), spolupráce se Zemědělským svazem a UHK

 

II. stupeň ekohlídky

Šafaříková

 • Centrum přírodních věd Jičín

Chem-kroužek

Sirotková

ekologický program v přírodní zahradě

 • Mezinárodní den Ekoškol

celá škola

koordinátor

Ekovýzva – plnění výzvy

 
 • Den světové kuchyně
výběr žáků 7. - 9. tříd Odlová spolupráce s Martinou Jandovou

Prosinec

 • Zdobení vánočního stromu pro ptáčky na dvoře, vánoční potravinová sbírka pro přírodovědné centrum, výroba krmítka a lojových koulí

Ekp

Sběr krmiva

Šk.družina - zdobení

Věříšová

Šafaříková

Valenta

Výuka pro všechny žáky - sbírka krmiva pro provoz přír.centra

Spolupráce v regionu - s rodiči

 

ekohlídky

Odlová

2020

       

leden

 • regionální přírodovědná soutěž

I. a II. stupeň, region

Sirotková

Šafaříková

Kubelka

Zájmové vzdělávání žáků – soutěž v poznávání organismů

únor

 • Zapojení do projektu – ve spolupráci se Sever Horní Maršov

březen

 • Den otevřených dveří- vítání jara

celá škola

vedení

Prezentace školy veřejnosti

 • Regionální přírodovědná soutěž

I. a II. stupeň, region

Sirotková

Šafaříková

Kubelka

Zájmové vzdělávání žáků – soutěž v poznávání organismů

 • Zaslání žádosti o finanční příspěvek - kraj

Koordinátor

Ekonomka

vedení

Sirotková

Králíčková

Materiální a finanční zajištění EVVO – grant kraje na projekt vybraný Ekotýmem

duben

 • Den Země – celoškolní akce, za podpory firmy Lesy ČR

Celá škola

tř. učitelé

Ekotým

Spolupráce v regionu – myslivecké sdružení, Lesy ČR, ekol.středisko Sever, KRNAP,..

 • Na Plachtě – Sever HK

6. třídy

Sirotková

exkurze do PP Na Plachtě

květen

 • Dopravní hřiště – bezpečnost, cesta do školy, BESIP

4. třídy

tř. učitelka

Výuka pro všechny žáky – větší začlenění témat Ekoškoly (doprava)

Spolupráce   v regionu – DDM, městská policie

 • Ekokonference

II. stupeň

učitelé II.stupně

Akce pro veřejnost

 • Poznej a chraň – spolupráce s DDM

1.- 6. třídy

Ekotým

Vedení

DDM - Vychytil

Zájmové vzdělávání žáků - přírodovědná soutěž ve spolupráci s DDM a mysliveckým sdružením

 • Sedmihorky

ekohlídky

Sirotková

3denní exkurze s programem, Sedmihorky, Středisko Český ráj

červen

 • Vytvoření EVVO plánu na další šk. rok

pedagogové

Sirotková

Vedení školy

Výuka pro všechny žáky - vytvoření společného plánu aktivit v oblasti EVVO

 • IQ Landia Liberec

9.třídy

tř.učitelé

workshopy

 • Zdravá svačinka

5 .třídy

Jandová

Tř.učitelka

Spolupráce v regionu - příprava svačin, recepty, regionální potraviny, spolupráce s místnímu farmáři a výrobci potravin a firmami (Měník – pekárna aj.)

 • Analýza stavu školy

Přp

Šafaříková

Výuka pro všechny žáky - program Ekoškoly

Provoz školy – vytvoření plánu aktivit, odstranění slabých stránek

sběrové akce ( papír, kaštanyy, staré oblečení )

+ účast na soutěžích – GNB, v poznávání rostlin na ZŠ Klicperova, Hledá se mladých chemik

+ nezačleněné exkurze (IQ Landia – energie, obnovitelné a neobnovitelné zdroje)

 • Vést žáky k pozitivnímu vztahu k domovu, obci a zemi – ve spolupráci s místními organizacemi ( Muzeum NB,..)
 • Podněcovat aktivity a tvořivost žáků – praktické dílny v družině, aktivity při Dni Země, zdravé vaření, ekotým
 • Stále vést žáky k odpovědnému přístupu k přírodním zdrojům.
 • Prohloubit mezipředmětové vztahy
 • Rozvíjet dosavadní spolupráci s vybranými ekologickými organizacemi a firmami – Sever, Tereza Praha, Krnap, Střed. Český ráj
 • Postupně pracovat na ekologizaci školy – recyklovaný papír, perlátory aj. a údržbu školy.

 

 

 

Více z této kategorie: Plán činností 2013/2014 »