rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Virtuální prohlídka

 

zskarlovkanb

středa, 02 říjen 2019 15:06

Plán činností ekotýmu ve školním roce 2020/2021

 

Oblast   Činnost Zodpovídá Termín Realizace
Ekoškola Cílem je: Ekotým - výběr ekohlídek a nových členů z řad pedagogů a nepedagogů Sirotková + TU září splněno
  - organizace alespoň jedné akce pro Plán činností ekoškoly pro školní rok 2020/2021 ekotým+koordinátor září realizováno online
  veřejnost Aktualizace webových stránek školy (záložka Ekoškola) Klapková září splněno
  - organizace alespoň jednoho pobytu s 1. schůzka ekohlídek, seznámení nových členů Sirotková září splněno
  envirom. zaměřením pro žáky na obou Focení ekohlídek Valenta září splněno
  stupňů Schůzky ekohlídek Sirotková měsíčně splněno + online učebna
  - prohloubení spolupráce v rámci ekotýmu Informování veřejnosti o činnosti ekoškoly na webu, soc.sítích, ve zpravodaji Klapková,Musílek celoročně splněno
  - organizace alespoň jedné celoškolní Výzva 72 hodin - příprava výzvy, organizační zajištění Sirotková září splněno
  akce s envir. tematikou za pololetí Ekoden u příležitosti Mezinár. dne ekoškol Sirotková listopad odloženo -uzavření školy
  - zřízení dalších informačnéch kanálů k Aktualizace ekokodexu, výtvarné zpracování Syrová leden splněno online
  předávání informací směrem k veřejnosti Den Země ve spolupráci s Lesy ČR ekotým duben  
    Ekokonference 2021 - akce pro veřejnost Sirotková květen  
Voda Cílem je nastavení opatření vedoucí Výroba nových info štítků u vodovodních kohoutků na toaletách a ve třídách Sirotková říjen nesplněno-uzavření školy
  ke snížení spotřeby vody Kontrola spotřeby vody, meziroční porovnání Smejkal měsíčně ano, průběžně
    Zajištění dalších nádob na záchyt dešťové vody Sirotková březen  
    Zjištění možnosti výměny vodovodních baterií Bohdanecký duben  
    Kontrola kapajících kohoutků, předání info panu školníkovi ekohlídky duben  
    Zjištění možnosti výměny splachovacích modulů Bohdanecký duben  
Odpady Cílem je zlepšit nastavený systém Doplnění chybějících sběrných nádob, polepy ekohlídky září ano
  třídění odpadů ve třídách a minimalizování Kotrola třídění odpadu ekohlídky celoročně  
  - zastavení snižování množství Zajištení sběrové akce pro věřejnost Bohdanecký říjen/duben v říjnu realizováno
  sebraného odpadu ze strany veřejnosti Soutež ve třídění odpadu ekohlídky prosinec odloženo
  - uspořádání úklidové akce Sběr odpadků na naučné stezce les Chlum a okolí (Výzva 72 hodin) Sirotková říjen odloženo
  - zajištění vratných obalů do bufetu Zjistit možnost nákupu pití pro školní bufet ve skleněných lahvích ekohlídky říjen odloženo
Energie Cílem je nastvení opatření vedoucí Kontrola a doplnění štítků u vypínačů na toaletách a ve třídách Sirotková říjen nesplněno, uzavření školy
  ke snížení spotřeby el. en. a tepla Kontrola nastavení termoregulačních ventilů u topení Smejkal zimní měsíce ano
    Poučení o manipulaci s termohlavicemi, jmenování stále služby ve třídách ekohlídky říjen neproběhlo, uzavření školy
    Zjistit možnost nákupu teploměrů do tříd ekohlídky prosinec neproběhlo, uzavření školy
    Kontrola zhasínání a vypnutí interaktivních tabulí-zvolení služby ve třídě ekohlídky celoročně realizováno průběžně
Prostředí školy Cílem je: Výzdoba prostor školy výtvarnými pracemi žáků Syrová celoročně realizováno průběžně
  - rekonstrukce altánu na školním dvoře Péče o květiny, přesazení květin Šafaříková září splněno
  (nátěr, nákup nových stolů a lavic) Obnova terárií na chodbě v I. patře staré budovy Bohdanecký záři obnoveno 1 terárium
  - zřízení odpočinkového místa ve škole Nástěnka Ekoškoly Sirotková, Tobolková celoročně průběžně splněno
    Výsadba nových rostlin na školním dvoře (obnova alpina) Bohdanecký duben  
    Realizace nového odpočinkového prostoru ve škole - žákovská knihovna Klapková červen  
    Nátěr altánu na školním dvoře Smejkal červenec/srpen  
Stravování Cílem je: Schůzka s paní Svobodovou k možnosti zařazení nových jídel do jídelníčku ekohlídky říjen 1x splněno
  - snížení množství vyhazovaného jídla ve Zajištění zdravých svačin, ovoce a zeleniny ve školním bufetu Svobodová celoročně bufet od září uzavřen
  školní jídelně Zjistit možnosti změny otevírací doby bufetu s paní Loudovou ekohlídky říjen po návratu žáků do školy
  - zlepšení fungování školního bufetu Umístění nádoby na sběr zbytků od ovoce (využití v přírodovědném centru) ekohlídky říjen odloženo, uzavření školy
  - sběr ovoce pro přírodovědné centrum        
Doprava Cílem je: Uspořádat akci Do školy na kole ekohlídky květen  
  - připojit se k výzvě Do práce na kole Motivovat rodiče, aby se připojili k výzvě Do práce na kole ekohlídky květen  
  - uspořádání cykloturistické akce pro Uspořádat Karlovu jízdu Bohdanecký květen  
  veřejnost        
Biodiverzita Cílem je: Zajistit úpravu alpina zahradníkem Sirotková březen služba objednána
  - obnova alpina na školním dvoře Pověšení nového krmítka na školní dvůr Smejkal prosinec splněno
  - instalace hmyzího domku Výroba hmyzího domku - žáci o ČSP Drahorád březen nerealizováno, uzavření školy
  - výsadba bylinek na školní zahradě Výroba/nákup vyvýšených záhonů - zjištění možností ekohlídky březen  
Klima Cílem je: uspořádání akce pro veřejnost, Ekokonference 2021 - akce pro veřejnost Sirotková květen  
  kde upozorníme na změny klimatu      

 

Více z této kategorie: Plán činností 2013/2014 »