rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Přehled akcí

po 08 bře, 2021 -
po 15 bře, 2021 -
Projekt Finanční gramotnost

Projekt určen pro 2.A a 2.B.

Více info
st 07 dub, 2021 14:00 - 17:00 - Školní klub ZŠ Karla IV.
Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. tříd budou zveřejněny v měsíci březnu.

Více info
čt 08 dub, 2021 14:00 - 17:00 - Školní klub ZŠ Karla IV.
Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. tříd budou zveřejněny v měsíci březnu.

Více info
so 10 dub, 2021 - .
Karlova 5ka

Přespolní běh ZŠ Karlova.

Více info
so 15 kvě, 2021 - .
Karlova jízda

Informace o průběhu akce budou zvěřejněny v průběhu měsíce dubna.

Více info
středa, 02 říjen 2019 15:06

Roční realizační plán EVVO na šk. rok 2020/2021

 

Termín

Aktivita

Cílová skupina

Odpovědná osoba

Oblast organizačních cílů

Září

 • výběr ekohlídek, seznámení, organizace se školním rokem, plán činností + 1. schůzka (focení)

Žáci 6. - 9. tříd

Koordinátor

Ekotým

Výuka pro všechny žáky – vytvoření společného plánu EVVO

 • Prostředí školy a šetrný provoz školy – třídění odpadu, cedule, úklid, zeleň, ekonástěnky

Ekohlídky, vedení, zástupce I.st.

Koordinátor

Provoz školy – opatření vedoucí ke snížení spotřeby vody a energií

 • Jizerka – ekologicko-turistický pobyt pro žáky 9.tříd

9. třídy

Sirotková

Výukový program Kořeny – Ekologické středisko pro Jizerské hory

 • Výzva 72 hodin

Dobrovolníci

Ekotým

veřejnost, rodiče

Koordinátor

Ekotým

Mimoškolní výchova žáků - péče o naučnou stezku Les Chlum a okolí

 • Na Plachtě – terénní program (náhradní termín za loňský rok)

6. tř.

Sirotková

Výukový program ekologického střediska Sever HK

Říjen

 • Do lesa s lesníkem

4. – 5. třídy

tř. učitelky

Lesy ČR

Spolupráce v regionu – s LESY ČR

 • Škola v přírodě Jizerské hory

5.tř.

Kubelka

Ekologické středisko Střevlík – náhradní termín za loňský školní rok

Listopad

 • Den přírodních věd pro 6. třídy, ve spolupráci s UHK Hradec Králové

6. třídy

Šafaříková

Dymešová

Vlachý

Výuka pro všechny žáky – začlenění témat Ekoškoly do výuky (voda, energie, odpady),

 • 2. schůzka ekotýmu

II. stupeň ekohlídky

Šafaříková

 • Mezinárodní den Ekoškol - EKODEN

       celá škola

koordinátor

Ekovýzva – plnění celoškolní výzvy

Prosinec

 •  
3. schůzka ekohlídek

ekohlídky

koordinátor

2021

leden

únor

 • Učíme se venku

2.tř

Tobolková, Kebortová

Místně zakotvené učení

březen

 • regionální přírodovědná soutěž

I. a II. stupeň, region

Sirotková

Šafaříková

Kubelka

Zájmové vzdělávání žáků – soutěž v poznávání organismů

 • Zaslání žádosti o finanční příspěvek – krajský dotační program

Koordinátor

Ekonomka

vedení

Sirotková

Králíčková

Materiální a finanční zajištění EVVO – grant kraje na projekt vybraný Ekotýmem

4. schůzka ekohlídek

ekohlídky

Organizace jarních akcí – spolupráce v rámci školy

duben

 • Den Země – celoškolní akce, za podpory firmy Lesy ČR

Celá škola

tř. učitelé

Ekotým

Spolupráce v regionu – myslivecké sdružení, Lesy ČR, ekol.středisko Sever, KRNAP

květen

 • Dopravní hřiště – bezpečnost, cesta do školy, BESIP

4. třídy

tř. učitelka

Výuka pro všechny žáky – větší začlenění témat Ekoškoly (doprava)

Spolupráce v regionu – DDM, městská policie

 • Škola v přírodě

3. třídy

Firbacherová

Střevlík, Hejnice

 • Ekokonference

II. stupeň

učitelé II.stupně

Akce pro veřejnost

 • Ekologický pobyt v Horním Maršově

8.A

Sirotková, Soukalová

Společný projekt, náhradní termín za loňský rok

 • Sedmihorky

Ekohlídky + zájemci o EVVO

Sirotková, Šafaříková

3- denní exkurze s programem, Sedmihorky, Ekologické středisko Český ráj

červen

 • Vytvoření EVVO plánu na další šk. rok

pedagogové

Vedení školy + ekotým

Výuka pro všechny žáky - vytvoření společného plánu aktivit v oblasti EVVO

 • IQ Landia Liberec

9.třídy

tř.učitelé

Dymešová

workshopy

 

 • Analýza stavu školy

Přp – 9.r.

Šafaříková

Výuka pro všechny žáky - program Ekoškoly

Provoz školy – vytvoření plánu aktivit, odstranění slabých stránek

+ sběrové akce ( papír, kaštany, staré oblečení )

+ účast na soutěžích – GNB, v poznávání rostlin na ZŠ Klicperova, Hledá se mladých chemik

+ nezačleněné exkurze (Hučák – energie, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, Stěžery – minizoo, aj.)

Naše cíle:

 • Vést žáky k pozitivnímu vztahu k domovu, obci a zemi – ve spolupráci s místními organizacemi ( Muzeum NB,..)
 • Podněcovat aktivity a tvořivost žáků – praktické dílny v družině, aktivity při Dni Země, zdravé vaření, ekotým
 • Stále vést žáky k odpovědnému přístupu k přírodním zdrojům – šetrný způsob života, šetrné nakupování,aj.
 • Prohloubit mezipředmětové vztahy
 • Rozvíjet dosavadní spolupráci s vybranými ekologickými organizacemi a firmami – Sever, Tereza Praha, Krnap, Střed. Český ráj
 • Postupně pracovat na ekologizaci školy – recyklovaný papír, perlátory aj.
 • Podporovat žáky v myšlence trvale udržitelného rozvoje
 • Učit venku, v přírodě

Více z této kategorie: Plán činností 2013/2014 »