Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou péči žákům, rodičům i pedagogům naší školy.

ŠPP tvoří tým odborníků:

 • školní speciální pedagog a logoped: Mgr. Radka Mišíková
 • výchovný a kariérový poradce: Mgr. Soňa Špičáková
 • prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Jana Syřišťová

 

 

 

Co nabízíme ?

Speciálně pedagogickou diagnostiku :

 • žákům s individuálními vzdělávacími potřebami, s vývojovou poruchou učení,
 • neprospívajícím i nadaným žákům
 • vyhledávání logopedických vad
 • diagnostiku předškoláka

 

Konzultační a poradenskou činnost rodičům, žákům a pedagogům v oblasti :

 • zdravého psychického vývoje dítěte
 • výukových a výchovných problémů žáků
 • při výběru studijního a profesního zaměření
 • konzultace rodičům, kteří uvažují o odkladu školní docházky svého dítěte
 • drogové záležitosti a trestné činnosti žáků
 • pomoc při řešení náročných životních situací, ve kterých se žák ocitne ve škole nebo doma
 • pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu

 

Terapeutickou činnost - ambulantní nácviky :

 • náprava SVPU (dyslexie,dysgrafie, dysortografie)
 • grafomotorické nácviky
 • logopedické nácviky

 

Konzultační hodiny pro rodiče : po telefonické domluvě

Tel. č. 495490330 nebo 605 530 950– školní speciální pedagog Mgr. Radka Mišíková

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Kariérové poradenství: (pomoc při výběru střední školy a volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče)

Mgr. Soňa Špičáková

Konzultačníhodiny: každou středu od 13:30 do 15:00.

Kariérového poradce lze kontaktovat i přes aplikaci Komens programu Bakaláři.

 

Zde je několik možností, kde získat informace o středních školách a učilištích:


1) Internet (např. www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz)
2) Brožury (např. Atlas školství – v průběhu měsíce října zdarma obdržíte)
3) Webové stránky škol (pozor na aktuálnost informací, mnohé školy aktualizují informace o otevíraných oborech, počtech přijímaných studentů na přelomu října/listopadu)
4) Dny otevřených dveří (většina škol má datum dne otevřených dveří uveden na webu)
5) Setkání zástupců škol, žáků a rodičů na naší škole (termín bude uveřejněn na konci října)

 

INFORMACE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

Kdo může požádat o poskytnutí poradenské služby?

O poskytnutí poradenské služby v pedagogicko-psychologické poradně může požádat zletilý klient (tj. osoba starší 18 let), v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce, škola nebo školské zařízení.

Jak se objednat?

Žádost o poskytnutí poradenské služby lze podat osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím listovní pošty. Žádosti zpravidla přijímá a zpracovává sociální pracovnice.

* Osobně

Osobně lze podat žádost na adrese pracoviště Hradec Králové, tj.

Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové

7. patro - RECEPCE, příp. kancelář sociálních pracovnic (dveře č. 716),

a to vždy v pracovní dny v době od 8.00 – 15.30 hodin.

* Telefonicky

Telefonicky lze podat žádost na telefonním čísle +420 495 265 423

* E-mailem nebo listovní poštou

E-mailem nebo listovní poštou lze podat žádost prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí poradenské služby, který žadatel po vyplnění podepíše a odešle na adresu pracoviště.Tento formulář je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení na webových stránkách PPP. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. adresa pro doručení poštou: PPP KHK, Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové

 

Důležitá upozornění

* V případě, že důvod žádosti o poskytnutí poradenské služby souvisí se školní problematikou, prosíme žadatele, aby ve škole zajistil vyplnění příslušného školního dotazník - není to však podmínkou vyšetření.

* Pokud poskytnutí poradenské služby navrhne a doporučí klientovi, v případě nezletilého klienta jeho zákonnému zástupci, škola, registrujeme žádost na základě školou vyplněného a zaslaného školního dotazníku. Klient, v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce, je s obsahem vyplněného dotazníku seznámen, a připojuje k němu svůj podpis.

* Vyřízení žádosti o poskytnutí poradenské služby proběhne zpravidla do tří měsíců od jejího podání. V případě, že tomuto termínu nelze z vážných provozních důvodů dostát, kontaktují odborní pracovníci poradny telefonicky žadatele a domluví s ním nejbližší možný termín.

logoporadna

 

V souladu s koncepcí školy se Karlovka věnuje rovněž environmentální a ekologické výchově.

Zaměřili jsme se na chov terarijních zvířat, akvarijních ryb a drápkatých opiček. Na chodbě v 1. poschodí jsme zabudovali terária a akvária do zdi. 4 terária, 3 akvária, 2 velkoprostorová terária a 7 prosklených vitrín se vzorky nerostů a hornin. V současné době tyto terária a akvária využíváme jako stálou přírodovědnou výstavu preparovaných mořských živočichů. Jsou tu k vidění krabi, langusty, koráli, houby, škeble, mušle, mořské ryby a dokonce i žraloci.

 

20160830 122550

V přízemí školy jsme vybudovali Přírodovědné centrum, kde se nacházejí 4 velkoprostorová terária a 11 klasických nádrží. Celé zařízení je vyzdobeno umělými tropickými rostlinami a ve středu místnosti malým jezírkem se zlatými karasy.
Návštěvníky potěší jistě i venkovní jezírko, které je součástí školního alpina. Je možné pozorovat karasy zlaté a obecné, perlíny a koi kapry.


Centrum slouží nejen žákům přírodovědného kroužku, ale i ostatním návštěvníkům, kteří se zajímají o zvířata. Častými návštěvníky jsou také děti z místních mateřských školek. Přijďte se podívat, se zajímavým povídáním se vám bude věnovat dlouholetý ošetřovatel Mgr. Jaromír Kubelka. Vstupné je dobrovolné, nebo může přinést něco málo z ovoce, zeleniny nebo oříšků.

 20160830 122909

 

 Kosman bělovousý 22

 

Z historie
Vše začalo v roce 1998. Hlavním iniciátorem a posléze realizátorem malé ZOO na škole byl ředitel školy Mgr. Josef Verfl. Společně s dalším nadšencem pro zvířátka, učitelem Mgr. Jaromírem Kubelkou, umístili několik terárií a akvárií v chodbě 1. patra, pak se uvolnila bývalá botárna v přízemí, kde vznikly velkokapacitní voliéry a několik menších terárií. Prvními chovanci byly akvarijní rybičky, agamy vousaté, užovky červené a ještěrky. Chovali jsme téměř 40 druhů zvířat.


Největším úspěchem byl odchov 16 mláďat kosmanů bělovousých zásluhou samečka Lakyho a 1 mláděte tamarína bělohubého. Můžeme se pochlubit i dalšími odchovanými druhy zvířat jako je: agama kočinčinská, felsuma madagaskarská, vakoveverka létavá, osmák degu, veleštír obrovský a kančík zelenooký.

 

 41I1066

 

 20160830 122805

Přijďte, jste vítáni!

 

 

Historie základní školy Karla IV. sahá až do roku 1858, kdy byla založena Obecná škola dívčí. V roce 1874 byla založena Měšťanská dívčí škola a roku 1875 se stala obecná škola dívčí školou veřejnou. Základní škola Karla IV. vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spektrální Karlovka, který žákům nabízí širokou škálu nadstandardních aktivit. Cílem našeho spektrálního programu je připravit všem dětem pestrou škálu činností potřebných pro smysluplný, zdravý a pohodový vývoj.

 

Rok 2005 - titul EKOŠKOLA roku 2005.
Rok 2008 - titul mezinárodní EKOŠKOLA udělený mezinárodní ekologickou organizací Fee.
Rok 2010 - druhé obhájení titulu
Rok 2012 – třetí obhájení titulu
Rok 2016 – obhájení čtvrtého titulu

Zaměření školy má podobu těchto vzdělávacích priorit:

a) od školního roku 2016/2017 otevíráme třídy s rozšířenou výukou volitelných předmětů Matematika, Tělesná výchova, Přírodovědná praktika

b) Cizí jazyky
Anglický jazyk - 1. – 2. ročník 1 hod týdně, 3. – 9. ročník 3 hod týdně
Německý jazyk, Ruský jazyk – 7. – 9. ročník, 2 hod týdně

c) Informační a komunikační technologie (Ikt)
5. – 9.ročník – povinný předmět 1 hod týdně
Tablety – dvě odborné učebny s tablety pro zpracování dat z interaktivních přírodovědných experimentů, rozvoj badatelské činnosti žáků (Systém PASCO v hodinách Př, Fy, Ch)
Wi-Fi zasíťování ve všech odborných učebnách
Informační centrum –počítače, výukové programy, žákovská knihovna

d) Ekologická výchova
Přírodovědné centrum – nadstandardní vybavení školy, zaměřeno na chov primátů, terarijních zvířat, ryb a bezobratlých živočichů, slouží k výuce přírodopisu i k mimoškolní činnosti
Alpinum – umístěno na školním dvoře, osázené flórou různých států světa, plní naučnou i estetikou funkci, otevřeno i pro veřejnost
Malá naučná stezka „Z Bydžova na Sněžku“ - v roce 2013 z grantu MŽP, výškově řazené typické rostlinstvo na pomyslné stezce z Nového Bydžova na Sněžku
Naučná stezka Les Chlum a okolí (otevřena 1.9.2005)
Škola uplatňuje ve výuce dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání
Spolupráce s centrem ekologické výchovy SEVER
Celoškolní aktivity (třídění odpadu, projekt Ekologické jaro, ekohlídky, celoroční sběr papíru a PET lahví), soutěžní sběry papíru a kaštanů na podporu Přírodovědného centra školy
Přírodovědný kroužek 1.stupně

e) Sport
Judo - sportovní třídy (vždy od 6.ročníku) jsou součástí oddílu SKP Judo Nový Bydžov, který při oddílu zřizuje Český svaz juda. Oddíl SKP Judo Nový Bydžov byl vybrán mezi 17 sportovních tříd juda v České republice.
Od roku 1998 pravidelné pořádání Mezinárodní velké ceny Nového Bydžova O pohár Josefa Verfla

Pohybové a sportovní aktivity (2.stupeň) – nepovinný předmět 1 hod týdně

Gymnastika (1.stupeň) – nepovinný předmět 1 hod týdně


Zájmové kroužky (ve spolupráci s DDM Nový Bydžov):
Pěvecký sbor Karlováček
Přírodovědný kroužek
Keramika pro 1. a 2.stupeň
Filmové a digitální techniky
Sportovní aktivity (florbal, volejbal, vybíjená)
Taneční kroužky

Odborné učebny
Počítačová učebna – 15 počítačů, server, dataprojektor
Učebna Fyziky a Chemie – žákovské stolky s rozvodem elektřiny
Učebna Biologie – tablety, projekční mikroskop, velká sbírka hmyzu
Učebna výtvarné výchovy – malířské stojany, keramická pec, 4 hrnčířské kruhy, kurzy keramiky pro veřejnost
Učebna praktických činností – plně vybavená kuchyňka
Informační centrum – studovna, počítače, knihovna
Všechny třídy školy jsou od roku 2013 vybaveny interaktivními tabulemi a datovými projektory.

Kulturní a sportovní akce (organizované společně se SRPŠ)
Společenský ples
Karlova jízda (cykloturistická akce)
Velká prodejní výstava
Adventní výstava
Den otevřených dveří
Vánoční koncert

Školní jídelna
součást školy, kapacita 1000 jídel
stravování žáků základních škol Karla IV. a V.Kl.Klicpery, ostatních strávníků z místních firem, široké veřejnosti a důchodců

Školní družina
tři oddělení školní družiny pro žáky 1.-3.tříd

Školní klub
určen pro žáky 4. – 9.tříd
bohatá zájmová činnost, soutěže, LED Tv s interaktivní konzolí X–Box pro sportovní a pohybové hry dětí, PC hry, stolní tenis, soustředění tanečních kroužků

Školní poradenské pracoviště
1.9.2005 - zapojení do systémového projektu VIP – KARIÉRA III ve spolupráci s NÚV Praha (financováno z Evropských sociálních fondů), od roku 2014 Program na podporu školních psychologů a speciálních pedagogů ve školách a školských poradenských zařízeních
Školní speciální pedagog – péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konzultační hodiny pro rodiče, integrace žáků
Dyslektické asistentky (certifikát o splnění rozšiřujícího studia v oblasti nápravy poruch učení)

Logopedie: 1 logopedka se státní závěrečnou zkouškou z logopedie (členka Asociace logopedů ve školství), 1 logopedka se závěrečnou zkouškou z logopedie (2-leté rozšiřující studium)
Výchovný a kariérový poradce
Metodik prevence sociálně patologických jevů

Ekoplacka

Akce školy

st 22 kvě, 2019
Exkurze IQ landia
čt 23 kvě, 2019
Exkurze Hvězdárna HK
st 29 kvě, 2019
Expedice Sedmihorky
čt 30 kvě, 2019
Expedice Sedmihorky
pá 31 kvě, 2019
Expedice Sedmihorky
po 10 čen, 2019 07:00 - 20:00
Výlet 6.A, 7.A, 7.C
út 11 čen, 2019 07:00 - 20:00
Výlet 6.A, 7.A, 7.C
st 12 čen, 2019 07:00 - 20:00
Výlet 6.A, 7.A, 7.C
po 17 čen, 2019 07:00 - 20:00
Výlet 9.C
út 18 čen, 2019 07:00 - 20:00
Výlet 9.C

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

jeraby-malina

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www 

logo zdrava lahev

 logo ms mt 2 cele