Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Pomoc při výběru střední školy a volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče zajišťuje Mgr. Soňa Špičáková. Kariérového poradce lze kontaktovat přes aplikaci Komens programu Bakaláři.Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: každý čtvrtek od 13:30 do 19:00 po předchozí domluvě. Zde je několik možností, kde získat informace o středních školách a učilištích:1) Internet (např. www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.cermat.cz)2) Brožury (např. Atlas školství – v průběhu měsíce října zdarma obdržíte)3) Webové stránky škol (pozor na aktuálnost informací, mnohé školy aktualizují informace o otevíraných oborech, počtech přijímaných studentů na přelomu října/listopadu)4) Dny otevřených dveří (většina škol má datum dne otevřených dveří uveden…
                                                                                          ROZVRH ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA   2019/2020               655 - 740 750 - 835 845 - 930 950 - 1035 1045 - 1125 1135 - 1220 1230 – 1315 1320 – 1405 1410- 1455 1500 – 1530 1530 - 1600      0      1    2      3      4      5      6 7  8      9 -10      10 PO ŠPP                  SPP 6.C SPP 6.A     SPP 9.A+9.B .     ÚT ŠPP   SPP 7.C+7.A SPP 4.A SPP 5.A SPP 9.B SPP 3.A        …
V naší ZŠ pracují dvě logopedky, které jsou v tomto oboru plně kvalifikované. Mgr. Radka Mišíková se státní závěrečnou zkouškou z logopedie je zároveň členkou Asociace logopedů ve školství. Mgr. Jana Benešová dokončila 2-leté rozšiřující studium se závěrečnou zkouškou z logopedie. Logopedii se na naší škole věnujeme již mnoho let, většina rodičů je ráda, že mají možnost již od zápisu do 1. třídy využít této služby a nedostatky ve výslovnosti svého dítěte odstranit dříve, než půjde do školy nebo případně v průběhu 1. třídy. Případně je tato služba poskytována v případě potřeby žákům s DŠPZ z SPC pro vady řeči…
1. Co je individuální vzdělávací plán (IVP)? Individuální vzdělávací plán (IVP) je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.   2. K čemu je individuální vzdělávací plán vlastně dobrý? Smyslem IVP je zajistit konkrétnímu dítěti takovou vzdělávací péči, jakou s ohledem na své aktuální vzdělávací potřeby vyžaduje, ať už je to podpora rozvoje dílčích oblastí, kde je aktuálně nějaké oslabení (např. formou intenzivnějšího nácviku v hodinách či mimo ně), nebo alespoň zohledňování v určitých oblastech výuky, či naopak podpora rozvoje oblastí, kde žák vykazuje výrazné nadání.
ZŠ Nový BydžovKarla IV. 209 Minimální preventivní programškolní rok 2018/2019     Úvod Minimální preventivní program vychází ze Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Spektrální Karlovka a Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování ve školách a školských zařízeních.V ŠVP Spektrální Karlovka je prevence sociálně patologických jevů přirozenou součástí učebních plánů jednotlivých předmětů a není pojímána jako nadstandardní aktivita školy. ŠVP Spektrální Karlovka umožňuje žákům zdravý a pohodový životní vývoj, vychovává žáky ke zdravému životnímu stylu a klade důraz na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj komunikativních dovedností (viz Průřezová témata ŠVP jednotlivých předmětů). Základním principem preventivní strategie na naší…

Ekoplacka

Akce školy

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

 tereza sstr  eo servis

novy-bydzov

knihovna

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www

 

sablonyIIweb