Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
%PM, %23 %750 %2011 %18:%lis

Charakteristika ZŠ Karla IV.

Historie základní školy Karla IV. sahá až do roku 1858, kdy byla založena Obecná škola dívčí. V roce 1874 byla založena Měšťanská dívčí škola a roku 1875 se stala obecná škola dívčí školou veřejnou. Základní škola Karla IV. vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spektrální Karlovka, který žákům nabízí širokou škálu nadstandardních aktivit. Cílem našeho spektrálního programu je připravit všem dětem pestrou škálu činností potřebných pro smysluplný, zdravý a pohodový vývoj.

 

Rok 2005 - titul EKOŠKOLA roku 2005.
Rok 2008 - titul mezinárodní EKOŠKOLA udělený mezinárodní ekologickou organizací Fee.
Rok 2010 - druhé obhájení titulu
Rok 2012 – třetí obhájení titulu
Rok 2016 – obhájení čtvrtého titulu

Zaměření školy má podobu těchto vzdělávacích priorit:

a) od školního roku 2016/2017 otevíráme třídy s rozšířenou výukou volitelných předmětů Matematika, Tělesná výchova, Přírodovědná praktika

b) Cizí jazyky
Anglický jazyk - 1. – 2. ročník 1 hod týdně, 3. – 9. ročník 3 hod týdně
Německý jazyk, Ruský jazyk – 7. – 9. ročník, 2 hod týdně

c) Informační a komunikační technologie (Ikt)
5. – 9.ročník – povinný předmět 1 hod týdně
Tablety – dvě odborné učebny s tablety pro zpracování dat z interaktivních přírodovědných experimentů, rozvoj badatelské činnosti žáků (Systém PASCO v hodinách Př, Fy, Ch)
Wi-Fi zasíťování ve všech odborných učebnách
Informační centrum –počítače, výukové programy, žákovská knihovna

d) Ekologická výchova
Přírodovědné centrum – nadstandardní vybavení školy, zaměřeno na chov primátů, terarijních zvířat, ryb a bezobratlých živočichů, slouží k výuce přírodopisu i k mimoškolní činnosti
Alpinum – umístěno na školním dvoře, osázené flórou různých států světa, plní naučnou i estetikou funkci, otevřeno i pro veřejnost
Malá naučná stezka „Z Bydžova na Sněžku“ - v roce 2013 z grantu MŽP, výškově řazené typické rostlinstvo na pomyslné stezce z Nového Bydžova na Sněžku
Naučná stezka Les Chlum a okolí (otevřena 1.9.2005)
Škola uplatňuje ve výuce dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání
Spolupráce s centrem ekologické výchovy SEVER
Celoškolní aktivity (třídění odpadu, projekt Ekologické jaro, ekohlídky, celoroční sběr papíru a PET lahví), soutěžní sběry papíru a kaštanů na podporu Přírodovědného centra školy
Přírodovědný kroužek 1.stupně

e) Sport
Judo - sportovní třídy (vždy od 6.ročníku) jsou součástí oddílu SKP Judo Nový Bydžov, který při oddílu zřizuje Český svaz juda. Oddíl SKP Judo Nový Bydžov byl vybrán mezi 17 sportovních tříd juda v České republice.
Od roku 1998 pravidelné pořádání Mezinárodní velké ceny Nového Bydžova O pohár Josefa Verfla

Pohybové a sportovní aktivity (2.stupeň) – nepovinný předmět 1 hod týdně

Gymnastika (1.stupeň) – nepovinný předmět 1 hod týdně


Zájmové kroužky (ve spolupráci s DDM Nový Bydžov):
Pěvecký sbor Karlováček
Přírodovědný kroužek
Keramika pro 1. a 2.stupeň
Filmové a digitální techniky
Sportovní aktivity (florbal, volejbal, vybíjená)
Taneční kroužky

Odborné učebny
Počítačová učebna – 15 počítačů, server, dataprojektor
Učebna Fyziky a Chemie – žákovské stolky s rozvodem elektřiny
Učebna Biologie – tablety, projekční mikroskop, velká sbírka hmyzu
Učebna výtvarné výchovy – malířské stojany, keramická pec, 4 hrnčířské kruhy, kurzy keramiky pro veřejnost
Učebna praktických činností – plně vybavená kuchyňka
Informační centrum – studovna, počítače, knihovna
Všechny třídy školy jsou od roku 2013 vybaveny interaktivními tabulemi a datovými projektory.

Kulturní a sportovní akce (organizované společně se SRPŠ)
Společenský ples
Karlova jízda (cykloturistická akce)
Velká prodejní výstava
Adventní výstava
Den otevřených dveří
Vánoční koncert

Školní jídelna
součást školy, kapacita 1000 jídel
stravování žáků základních škol Karla IV. a V.Kl.Klicpery, ostatních strávníků z místních firem, široké veřejnosti a důchodců

Školní družina
tři oddělení školní družiny pro žáky 1.-3.tříd

Školní klub
určen pro žáky 4. – 9.tříd
bohatá zájmová činnost, soutěže, LED Tv s interaktivní konzolí X–Box pro sportovní a pohybové hry dětí, PC hry, stolní tenis, soustředění tanečních kroužků

Školní poradenské pracoviště
1.9.2005 - zapojení do systémového projektu VIP – KARIÉRA III ve spolupráci s NÚV Praha (financováno z Evropských sociálních fondů), od roku 2014 Program na podporu školních psychologů a speciálních pedagogů ve školách a školských poradenských zařízeních
Školní speciální pedagog – péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konzultační hodiny pro rodiče, integrace žáků
Dyslektické asistentky (certifikát o splnění rozšiřujícího studia v oblasti nápravy poruch učení)

Logopedie: 1 logopedka se státní závěrečnou zkouškou z logopedie (členka Asociace logopedů ve školství), 1 logopedka se závěrečnou zkouškou z logopedie (2-leté rozšiřující studium)
Výchovný a kariérový poradce
Metodik prevence sociálně patologických jevů

Ekoplacka

Akce školy

po 15 čvn, 2020 13:00 - 15:30
Sběr papíru
út 30 čvn, 2020
Předávání vysvědčení

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

 tereza sstr  eo servis

novy-bydzov

knihovna

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www

 

sablonyIIweb