rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Přehled akcí

Důležité informace

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 naleznete v příloze.

čtvrtek, 17 září 2020 11:40

Informace kariérového poradce

Všem žákům 9. ročníků a žákům, kteří ukončují v tomto roce devátý rok povinné školní docházky, škola připravuje na základě dodaných podkladů přihlášky pro další vzdělávání. O termínech a potřebných podkladech pro jejich připravení vás budu s předstihem pravidelně informovat touto formou, dále na webu školy a žáky na školní nástěnce kariérového poradenství.

úterý, 08 září 2020 21:23

Fotografie prvňáčků

Náhledy fotografií ze zahájení školního roku naleznete ZDE. Fotografie je možné objednat u třídních učitelek.

úterý, 08 září 2020 11:31

Zahájení školního roku

Školní rok 2020/2021 jsme v Základní škole Karla IV. zahájili 1. září společně s více než 500 žáky, kteří se budou vzdělávat v 11 třídách na 1. stupni a 12 třídách na 2. stupni. Nejvíce očekávání panovalo tento den v 1. třídách, kde jsou třídními učitelkami Mgr. Jana Benešová a Mgr. Ilona Zimová.

Do prostoru školy a školní jídelny smí vstoupit pouze osoba, která nejeví známky infekčního onemocnění.

Povoluje se vstup pouze strávníkům, platí zákaz vstupu ostatních osob (doprovod, zákonný zástupce).

Zákaz vstupu osob do budovy školy s příznaky infekčního onemocnění (jako např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).