rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Virtuální prohlídka

 

zskarlovkanb

úterý, 19 listopad 2013 14:18

Školní vzdělávací program

Základní škola Karla IV. vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spektrální Karlovka, který žákům nabízí širokou škálu nadstandardních aktivit. Cílem našeho spektrálního programu je připravit všem dětem pestrou škálu činností potřebných pro smysluplný, zdravý a pohodový vývoj.

Zaměření školy má podobu těchto vzdělávacích priorit:

 

 

A) Enviromentální vzdělávání

Škola je držitelem titulu Mezinárodní ekoškola již od roku 2008. Tento titul byl obhájen v letech 2010, 2012 a 2016.

K realizaci enviromentální výchovy slouží dlohodobý plná EVVO, který je uplatňován ve výuce. Ve škole je otevřené Přírodovědné centrum, zaměřené na chov primátů a terarijních zvířat. Slouží k výuce přírodopisu a mimoškolní činnosti. Na přírodovědné centrum navazuje venkovní Alpinum, které je umístěno na školním dvoře.

Výuku na obou stupních školy doplňují přírodovědné exkurze a školy v přírodě s enviromentálním programem. Na zajištění enviromentálního vzdělávání spolupracujeme s hnutím Tereza a Střediskem ekologické výchovy Sever. Škola každoročně organizuje projektové dny: Den Země, Den přírodních věd. Jednou za dva roky žáci společně s vyučujícími připravují Ekokonferenci.

Každoročně škola organizuje regionální soutěž Poznávání živočichů.

Ke škole patří i dvě naučné stezky:

Malá naučná stezka „Z Bydžova na Sněžku“ - otevřena v roce 2013 v areálu školního dvora, je orientována na typické rostlinstvo na pomyslné stezce z Nového Bydžova na Sněžku.

Naučná stezka Les Chlum a okolí otevřena v roce 2005, vede z centra Nového Bydžova do lesa Chlum.

B) Sportovní a pohybová výchova

Sportovní třídy otevírané od školního roku 2015/2016 jsou součástí oddílu SKP Judo Nový Bydžov, který při oddílu zřizuje Český svaz juda. Oddíl SKP Judo Nový Bydžov byl vybrán mezi 17 sportovních tříd juda v České republice. Od roku 1998 pravidelné pořádání Mezinárodní velké ceny Nového Bydžova O pohár Josefa Verfla.

Škola je zapojena do projektu Hodina pohybu navíc, který je realizován ve třech odděleních školní družiny.

Žáci se v 5. a 7. ročníku účastní lyžařského kurzu, v 8. ročníku sportovního kurzu. Mezi pravidelně organizované aktivity patří Zimní sportovní den, Letní sportovní den a Olympiáda Karlovky. Škola je zapojena do sportovního projektu Sazka olympijský víceboj.

C) Výuka cizích jazyků

Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy v časové dotaci 1 hodina týdně, od 3. třídy v časové dotaci 3 hodiny týdně. Od 7. ročníku je zařazen druhý cizí jazyk v časové dotaci 2 hodiny týdně, žáci mají možnost volby mezi ruským a německým jazykem. Žákům 5.-9. ročníku pravidelně nabízíme možnost účasti na poznávacím zájezdu do Velké Británie. Zapojujeme se do mezinárodního projektu Edison.

Každoročně škola organizuje regionální Konverzační soutěž v anglickém jazyce.

D) Informační a komunikační technologie

Předmět Informační a komunikační technologie je zařazen jako povinný od 5. třídy v časové dotaci 1 hodina týdně.

V prostorách školy funguje bezdrátové připojení k internetu, které je k dispozici i žákům. Škola má k dispozici dostatek tabletů k využití ve výuce, každá učebna je vybavena interaktivní tabulí. V přírodovědných předmětech žáci pracují se systémem Pasco.

E) Činnost školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou péči a konzulatce žákům, rodičům i pedagogům naší školy.

ŠPP tvoří tým odborníků:

výchovný poradce, školní speciální pedagog a logoped
kariérový poradce a metodik prevence
školní speciální pedagog

 

Školní vzdělávací program Spektrální Karlovka naleznete v příloze.