Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Níže naleznete informace o Školské radě a řad Školské rady Základní školy Nový Bydžov, Karla IV. 209 zřízené usnesením Rady města Nový Bydžov.

Titul mezinárodní Ekoškola udělil naší škole ministr školství Liška v Senátu Parlamentu České republiky 28. června 2008. Škola tím završila dvouleté ekologicko enviromentální snažení. Zisk titulu potvrzuje i získaná vlajka mezinárodní organizace Fee sdružující Ekoškoly na celém světě. Organizace hnutí Ekoškola je v rukou ekologického hnutí TEREZA vedeného Petrem Danišem.


EKOHLÍDKY
má vytvořeny každá třída. Mají za úkol šířit a kontrolovat ekologické návyky z ekokodexu ve svých třídách. Každá třída má svoji ekohlídku. Její členové pracují s třídním kolektivem a kontrolují odezvy i výsledky. Na pravidelných schůzkách ekotýmů se pak projednávají další připomínky.

EKOKODEX
Karlovky stanovuje a pomáhá informovat žáky školy o ekologických pravidlech a návycích ve škole.

2 roky projektu Partnerství Comenius (2007 – 2009) Na základní škole Nový Bydžov Karla IV. učitelé vždycky dělali s žáky zajímavé projekty. A tak vznikl nápad podělit se o tyto zkušenosti se zahraničními školami. Na stránkách NAEP/Národní agentura pro evropské vzdělávací programy/ jsme začali hledat a nebylo to snadné.

Zápis z 1. schůzky ekohlídek naleznete v příloze.

Zápis z 2. schůzky ekohlídek naleznete v příloze.

 
 Mgr. Vlachý Ladislav  - ředitel školy
fyzika, pracovní činnosti
 
 
Mgr. Syřišťová Jana  - zástupkyně ředitele
angličtina, pedagogika

 

 

 

 

Mgr. Benešová Jana - učitelka 1. stupně

Mgr. Bohdanecký Jan - tělesná výchova, zeměpis

Mgr. Drahorád Jiří - Aj, základy techniky

Mgr. Firbacherová Soňa - učitelka 1. stupně

Mgr. Hudcová Martina - učitelka 1. stupně

Mgr. Martina Tomková Kebortová - učitelka 1.stupně

Mgr. Klapková  Dymešová Petra Ph.D. - matematika, fyzika

Mgr. Klozová Jolana - dějepis, tělesná výchova

Kmínková Andrea - vychovatelka

Mgr. Konečná Eva - anglický jazyk

Mgr. Kubelka Jaromír - učitel 1. stupně

Mgr. Kubincová Lucie - český jazyk, hudební výchova

Mgr. Mišíková Radka - český jazyk, speciální pedagogika

Ing. Nožičková Pavlína - matematika, fyzika

Mgr. Procházková Alena - učitelka 1. stupně

Bc. Rejthárek Michal -  německý jazyk

Říhová Renata - vychovatelka

Mgr. Sirotková Zuzana - chemie, přírodopis, zeměpis

Bc. Stránský Milan -  tělesná výchova

Mgr. Svatoňová Eva - učitelka 1. stupně

Mgr. Syrová Lenka - výtvarná výchova, tělesná výchova

Mgr. Šafaříková Olga - chemie, přírodopis, zeměpis

Mgr. Šilhánová Simona - český jazyk, občanská výchova

Mgr. Špičáková Lucie - ruský jazyk, přírodopis

Mgr. Špičáková Soňa- matematika, pedagogika

Bc. Šubrová Adéla -  vychovatelka

Mgr. Tobolková Irena - učitelka 1. stupně

Mgr. Trejbalová Eva - učitelka 1. stupně

Mgr. Valenta Jan - biologie, informatika

Mgr. Valentová Pavlína - učitelka 1. stupně

Mgr. Vaníčková Jana - anglický jazyk

Věříšová Iveta - vychovatelka

Mgr. Zimová Ilona - učitelka 1. stupně

 

 

 sbor 

Školní klub

Školní klub je určen pro žáky 4. – 9. tříd. Měsíční poplatek 30,- Kč hradí žáci navštěvující školní klub dvakrát a více dní v týdnu do desátého dne v měsíci. Pokud navštěvují školní klub pouze ráno, nebo jsou-li nemocní více než polovinu pracovních dnů v měsíci, poplatek neplatí.

Školní klub mohou využívat bezplatně i žáci v době polední přestávky před odpolední výukou. vedoucím školního klubu je pan vychovatel Milan Stránský.

Otevírací doba školního klubu

PO 6.15 -7.50 12.20 – 16.00
ÚT 6.15 -7.50 12.25 – 16.00
ST 6.15 -7.50 12.25 – 16.00
ČT 6.15 -7.50 12.20 – 16.00
6.15 -7.50 12.20 – 16.00

 

Více informací naleznete v Řádu školního klubu (v příloze).

Zdravá škola

V roce 2005 získala naše škola certifikát o přijetí školy do sítě projektu „Zdravá škola:" Přívlastek „zdravá" v tomto projektu není  spojován  pouze se stavem našeho těla, nejedná se jen o zdraví fyzické. Zdraví je nazíráno v mnohem širších souvislostech. Tělesné zdraví souvisí s naším myšlením a celkovým způsobem života, s našimi postoji a vztahy k druhým lidem.


 

Zásady podpory zdraví ve škole jsou postaveny na třech pilířích:

První pilíř: Pohoda prostředí

  1. pohoda věcného prostředí
  2. pohoda sociálního prostředí
  3. pohoda organizačního prostředí

Druhý pilíř: Zdravé učení

  1. smysluplnost výuky
  2. možnost výběru a přiměřenosti výuky
  3. spoluúčast a spolupráce ve výuce
  4. motivující hodnocení žáka

Třetí pilíř: Otevřené partnerství

  1. škola jako demokratické společenství
  2. škola jako vzdělávací středisko obce

 

A jaká byla analýza těchto 3 pilířů zásad na naší škole ?

Jak na „Karlovce" cítíme pohodu věcného prostředí ?

-         velmi dobrý pocit z celkového prostředí školy (pestrá a aktualizovaná výzdoba učeben i chodeb, dětské kresby na zdech, na chodbách vestavěné vitríny s expozicemi nerostů a minerálů, vestavěná terária,  akvária,..

-         nové prostory přístavby (školní cvičná kuchyně, učebna výtvarné výchovy s hrnčířskými kruhy a keramickou pecí, školní klub)

-         vybavení odborných učeben na vysoké úrovni (odborná učebna přírodopisu, fyziky a chemie, informatiky, informační centrum s knihovnou

-         Přírodovědné centrum

-         kabinety se sbírkami na odpovídající úrovni

-         solární ohřev vody

Jak cítíme pohodu sociálního prostředí ?

-         vzájemná důvěra a porozumění mezi pedagogy

-         velmi dobrá spolupráce a dohoda s vedením školy

-         naslouchá se žáků, žákovský parlament

-         prevence šikany

-         preventivní přednášky proti drogám, kouření alkoholu

Jak cítíme pohodu organizačního prostředí ?

-         školní jídelna a bufet v budově školy

-         možnost pobytu dětí venku o velkých přestávkách

-         široký výběr zájmových útvarů

-         informační panely, nástěnky

Co děláme pro „zdravé učení" ?

-         široká nabídka volitelných předmětů

-         využití Přírodovědného centra a sbírek nerostů

-         využití Internetu a moderních technologií při vyučování

-         výukové programy

-         spolupráce se ŠPP

-         přiměřené nároky na děti, individuální přístup k dětem s výukovými problémy

-         netradiční projekty a další formy práce při výuce

-         veřejné prezentace dětských prací

-         vyhlašování úspěšných žáků, odměny

Jak naplňujeme „otevřené partnerství" ?

-         fungující žákovský parlament

-         žákovský časopis s dětskou redakční radou

-         aktivní spolupráce se SRPŠ

-         pořádání  soutěží, letních táborů

-         vydávání školního zpravodaje a informačních brožurek

-         příspěvky v místním tisku

-         centrální nástěnka na náměstí v Novém Bydžově

-         organizace Dnů otevřených dveří

-         organizace humanitárních akcí

-         pořádání tradičního cykloturistického závodu Karlova jízda pro širokou veřejnost

-         velká prodejní výstava v prostorách školy

-         ¨vánoční výstava, koncert a besídky žáků 1.stupně

-         keramické kurzy pro veřejnost

-         společenský ples

Na základě analýzy 3 pilířů zásad máme vytvoření Rámcový školní projekt podpory zdraví (září 2008   - červen 2012)

Ekoplacka

Akce školy

čt 23 kvě, 2019
Exkurze Hvězdárna HK
st 29 kvě, 2019
Expedice Sedmihorky
čt 30 kvě, 2019
Expedice Sedmihorky
pá 31 kvě, 2019
Expedice Sedmihorky
po 10 čen, 2019
Výlet 6.A, 7.A, 7.C
út 11 čen, 2019
Výlet 6.A, 7.A, 7.C
út 11 čen, 2019 15:30 -
Školičky pro budoucí prvňáky
st 12 čen, 2019
Výlet 6.A, 7.A, 7.C
po 17 čen, 2019
Výlet 9.C
út 18 čen, 2019
Výlet 9.C

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

jeraby-malina

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www 

logo zdrava lahev

 logo ms mt 2 cele