Informační systém školy

baka2oom  HTTP přístup              baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

DDM Nový Bydžov si Vás dovoluje pozvat na Den dětí, který se uskuteční 28.5. 2017 v areálu DDM. Více informací v příloze.

Ve středu 12. dubna proběhly na 1. stupni velikonoční dílny s pomocí žáků 7.A. Za jejich pomoc jim děkujeme.
Děti si mohly vybrat ze 13 výrobků – velikonoční dekorace, přání, pomlázku, zdobení vajec voskem a další jarní výrobky.

Sto padesát – hasiči, oheň jenom zasyčí! Toto heslo a hlavně velmi důležité číslo zná každý druháček. Během tří návštěv zástupců z řad profesionálních hasičů z Nového Bydžova si děti druhých tříd několikrát zopakovali, že telefonní číslo 150 je nutné si pamatovat od útlého dětství. Každé malé dítě i dospělý člověk se mohou někdy v životě setkat tváří v tvář situaci, kde hraje hlavní roli nebezpečný nepřítel – oheň. Děti se díky projektu požární prevence „Hasík“ dozvěděly, který oheň je dobrý, který zlý. Jak se zachovat v případě, že najdou pohozené sirky? Sebrat nebo si jich vůbec nevšímat? Které místnosti v našem bytě skrývají nebezpečí požáru, které situace běžného života obezřetně pohlídat? Žehlička, sporák, hořící svíčka, to vše a ještě mnohem víc, je riziko běžného života, které může způsobit opravdu horké chvilky.

Žáci 8. C, 9.A a 9.B si připravili několik soutěžních disciplín pro děti z prvního až třetího ročníku naší školy. Navzdory chladnějšímu počasí se všichni s připravenými úkoly poprali velmi dobře a po zdolání veškerých překážek se úspěšně probojovali až k vytouženému cíli, jímž byl „sladký poklad“. Akce se všem zúčastněným líbila, osobně bych velmi ocenila spolupráci starších žáků s jejich mladšími kamarády z prvního stupně.


Lucie Kubincová

Fotogalerie ZDE.

Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům škol k dispozici v poledne 28. dubna 2017. Následně do dvou pracovních dnů zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách příslušné školy. Do 10 dnů od zveřejnění je třeba doručit na vybranou střední školu zápisový lístek.

Uchazeči, kteří byli omluveni z 1. a/nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a budou konat jednotné testy v náhradním termínu, nebudou mít k 28. dubnu uzavřeny výsledky za jednotnou přijímací zkoušku a o jejich přijetí může ředitel školy rozhodnout po výsledcích náhradního termínu konání jednotné přijímací zkoušky.

V pátek dne 21. 4. žáci společně se svými učiteli oslavili Den Země v lese Chlum a okolí u samoty Venturka nedaleko Nového Bydžova. O žáky 6. a 7. tříd se perfektně postarala třída 8. A, která si pro své spolužáky připravila nelehké úkoly.
Rovnocenné týmy se vydaly na trasu s jasným zadáním – splnit co možná nejvíce úkolů na 8 stanovištích a získat indicie, které je navedou k závěrečnému rozluštění hádanky. Závodníci si procvičili své znalosti a dovednosti v následujících disciplínách – morseovka, střelba vzduchovkou, hledání dřevěných věcí v lese, přeběh lesní stezkou, přebírání luštěnin na čas, řezání pilou, aj. Obzvláště nelehkým úkolem bylo věšení prádla v rukavicích pro chlapce :)

V rámci oslav Dne Země třída 8. B podnikla přírodovědnou procházku do Skřivan k památnému dubu (říká se mu také Vojtěchův dub). Děti si dopředu zjistily informace nejen o památném stromu, ale také o významném cestovateli Václavu Vojtěchovi, jehož rodný dům se nachází v blízkosti dubu. Pěknou procházku jsme si zpříjemnili opečením buřtů na ohništi u blízké hájenky. Děti se vrátily sice trochu unaveny, ale dozvěděly se něco zajímavého ze svého blízkého okolí.

Žáci 6. a 7. tříd se sejdou v 7,50 na autobusové zastávce na Metličanech. Se svoji třídní učitelkou se přemístí k Venturce na naučné stezce les Chlum a okolí. Rozděleni do skupin podle barev se připraví na týmovou hru v lese, splní si úkoly na stanovišti na startu a prohlédnou si sovy a dravce sokolníka pana Zvolánka.
Poté si "rychlou" chůzí projdou připravenou cestu, na 8 stanovištích splní úkoly, získají hesla pro konečnou zprávu. Za tu získají v cíli odměnu. Cesta bude vyznačena + každý tým obdrží mapu cesty, kterou se vydá.
Týmy jsou předem určeny, v každém jsou dva šesťáci a dva sedmáci. Hry se účastní všichni, není potřeba běžet - takže i ti, kteří mají pro běh omezení.

Ekoplacka

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

jeraby-malina

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www 

logo zdrava lahev

 logo ms mt 2 cele