rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Přehled akcí

úterý, 13 říjen 2020 15:00

Informace k provozu školy od 14.10. 2020

Vzhledem k nařízení vlády se opět mění podmínky provozu naší školy. Od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 se budou žáci I. a II. stupně ZŠ vzdělávat distančně, školní družina je mimo provoz. Od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.


Dálková výuka se bude řídit náhradním rozvrhem, který vám zasíláme v příloze zprávy. Dle novely školského zákona je dálková výuka pro všechny žáky povinná a musí se jí účastnit.
Pokud se vaše dítě nebude online výuky účastnit, je povinností rodiče žáka omluvit (formou zprávy přes systém Komens v programu Bakaláři, zprávu adresujte vyučujícím jednotlivých předmětů a uveďte důvod neúčasti). Pokud žák nebude omluven, bude absence žáka považována za neomluvenou.

Práce bude probíhat pomocí Google učebny (zadání samostatné práce) a Google Meets (videohovor) - lze využít i aplikace pro mobilní telefon. Návod na práci v Google učebnách naleznete na webu školy.
V případě, že nemáte internetové připojení, budou dole u vstupu A připraveny v pondělí, ve středu a v pátek pracovní listy se zadáním úkolů. To znamená, že úkol zadaný ve středu odevzdáte v pátek a ten den si vyzvednete další práci. I tato forma dálkové výuky je pro žáky povinná a za neomluvenou neúčast na distančním vzdělávání touto formou budou uděleny neomluvené hodiny.


Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem. Žáci mají možnost oběd odebrat do přinesených nádob z výdejového okénka v přízemí školy v době od 10:30 do 14:00. V současné době jsou obědy pro žáky od středy 14. 10. 2020 odhlášeny. Zájemci o oběd si ho musí přihlásit ve webové aplikaci, mobilní aplikaci nebo telefonicky na tel. 495 493 566. Vaří se pouze oběd č. 1.

Zároveň vás chci informovat, že naše škola je pověřena k zabezpečení péče o děti od 3 do 10 let, pro profese jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:
• bezpečnostních sborů;
• obecní policie;
• poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
• příslušníci ozbrojených sil;
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

Děkujeme za vaši spolupráci

Mgr. Jan Bohdanecký