rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

středa, 30 prosinec 2020 12:05

Informace k výuce od 4.1. 2021

Výuka: Od pondělí 4. 1. 2021 se ve škole prezenčně vzdělávají pouze žáci 1. a 2. třídy.
Žáci 3. – 9. tříd se vzdělávají dle rozvrhu distanční výuky (v příloze). Výuka probíhá prostřednictvím aplikací Google. Nepřítomnost žáka na distanční výuce je nutné do tří dnů omluvit prostřednictvím Komens. Nepřítomnost žáka může zákonný zástupce kontrolovat v Bakalářích.


Pro žáky, kteří nemají možnost pracovat elektronicky, bude práce připravena v tištěné podobě. Pro tento případ kontaktujte vyučujícího.
Jsou umožněny individuální konzultace žák - učitel, v případě zájmu se domluvte prostřednictvím Komens s příslušným vyučujícím.

Školní družina: otevřena od 6 do 16 hodin, platí nutnost dodržení homogenních skupin. Vstup a vyzvednutí pouze v určený čas. Zákaz vstupu rodičů do prostoru školy.


Školní jídelna: obědy pro žáky 3. - 9. tříd budou automaticky odhlášeny, pokud máte zájem o odběr oběda, je nutné si obědy přihlásit a vyzvednout do jídlonosiče v čase od 11:00 do 11:20.

Hodiny Speciálně pedagogické péče a Pedagogické intervence: prezenční výuka probíhá pouze v 1. a 2. ročníku, od 3. ročníku žáci pracují dle pokynů Mgr. Mišíkové a Mgr. Soukalové – rodiče obdrží informaci o tom, zda bude připravena práce v elektronické nebo tištěné podobě. Pedagogická intervence (PI) je nahrazena možností konzultace s vyučujícím PI.

Logopedie: poskytuje se dál pro všechny žáky

Výuka anglického jazyka v 5. ročníku: obě třídy budou rozděleny do tří skupin – výuku povede Mgr. Vaníčková, Mgr. Konečná, Mgr. Procházková

Výuka Nj v 7.B: výuka v rámci skupiny se 7.A a 7.C – vyučuje Mgr. Horynová. Žáci 7.B, kteří mají Nj, se účastní výuky Př se 7.A.