rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Přehled akcí

so 15 kvě, 2021 - .
Karlova jízda

Informace o průběhu akce budou zvěřejněny v průběhu měsíce dubna.

Více info
EKO škola
čtvrtek, 26 březen 2015 11:25

Plán činností 2014/2015

Plán činností pro školní rok 2014/ 2015

 

4 hlavní cíle:

1)realizace grantu Královéhradeckého grantu- Po stopách Ekoškoly

2)pokračovat v tématech – voda, doprava, energie, odpady, prostředí

3)přidat téma téma - klimatické změny

4)pravidelné schůzky ekotýmu, analýza a plán pro nový šk. rok

 

oblast úkol termín zodpovídá plnění

Energie + voda

Pravidelná kontrola šetření, popisky vypínačů a u umyvadel, práce s pracovními listy, sběr dat o spotřebě, podora pití kohoutkové vody celoročně Ekotým, ekohlídky

- bufet! (sortiment)

- zhasínání

(častější kontrola)

Odpady

Třídění odpadu ve třídách, sběrové akce – papír, kaštany, elektroodpad, staré oblečení, Recyklohraní - úkoly celoročně pořádková služba třídy, ekotým, p.školník, koordinátor

-vše dle plánu, peníze na podporu příro.centra

Výuka EVVO

Realizace exkurzí a výukových programů v rámci grantu S Ekoškolou za poznáním, exkurze Na Plachtě, Přerov nad Labem - skanzen celoročně Koordinátor, celá škola

-grant dle harmonogramu, dodržení rozpočtu

Prostředí

Úprava naučné stezky za školou, zakoupení rámečků na obrázky z vv, venkovní výsadba květin u hl.vchodu, nové vybavení vitrín v I.patře, nástěnka Ekoškoly pro I.stupeň-nová průběžně Šk.družina, Věříšová, koordinátor, Ekotým, Hudcová

-potřeba vymalovat na staré budově

Doprava

Dopravní výchova – 4.třídy, dopravní hřiště, beseda s Besipem (DDM), reflexní prvky pro všechny žáky, návštěva hasičů – 1.třídy, šk.družina – bezpečnost duben Skřivanová, vyučující, DDM

-dobrá spolupráce s DDM

-doporučeno i pro vyšší ročníky

Klimatické změny Exkurze s výukovým programem, Hučák – HK, Skleníkový efekt – chemie pro 8.tř, tropický deštný les-zeměpis 6.tř   Klapková-Dymešová, Sirotková, Šafaříková

,

-seznámení s pracovními listy, nedostatek času v hodinách, exkurze úspěšné, šesťáci ekoplakát pěkný

Projektové dny

Den zdraví – spolupráce s výživovou poradkyní, hasiči, Policii ČR, záchrannou službou, kurz 1.pomoci duben vyučující

 

-domluvena dlouhodobá spolupráce s pí. Jandovou a p.Verflem.opakování každoročně

Osvěta Den otevřených dveří, pravidelné příspěvky do Novobydžovského Zpravodaje, nástěnka na náměstí průběžně Celá škola, A.Kmínková, koordinátor  
Soutěže Ekopáťák, účast na Poznej a chraň- Měník, poznávání rostlin ZŠ Klicperova, poznávání živočichů – organizace, GNB – přír.soutěž celoroční průběžně Šafaříková, Sirotková, Kubelka

 

-vylepšení soutěže ok, příště ve větší třídě

Ekoškola

Ekotým, plán, Den s mým zvířecím kamarádem, Čertovská škola- Den otevřených dveří Září - prosinec Koordinátor, Ekotým

 

-nutné svolávat i pomocí rozhlasu, nejen svolávači, včas pověřit zapisovatele, do plánu zařadit harmonogram exkurzí

   
čtvrtek, 29 leden 2015 02:53

Plán činností 2013/2014

Plán činností Ekoškoly Základní školy Nový Bydžov, Karla IV. pro šk.rok 2013/2014

téma: PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 

ÚKOL Provede - zodpovídá KDY SPLNĚNO-NESPLNĚNO
Přesazení a umístění pokojových květin po škole ekohlídky, Sir + Šaf do konce září  ano
Informační cedule v Přírodovědném centru Kubelka, 3.A celoročně Průběžná výměna a obměna
Výroba popisek s názvy rostlin ekohlídky celoročně  ano
Sběrová akce jídla pro zimní ptáčky

Šaf -2.st

Hud -1.st

prosinec  ano
Den Země Ekotým duben

ano

Výtvarné zpracování ekokodexu – nové na chodbu Syr v hodinách vv jaro Nepodařilo se z časových důvodů, přesunuto na další šk.rok
Informační rozcestník v přízemí Kubelka, 3.A leden Nepodařilo se z časových důvodů, přesunuto na další šk.rok
Fotografie Ekohlídek a ekotýmu na nástěnky Ekoškoly Ekohlídky, Sir, Val říjen  ano
Jarní a podzimní úklid školního dvora žáci při ČSP listopad, duben ano
Oprava cedulek pro rostliny na šk.zahradě žáci při Čsp do konce listopadu Nepodařilo sem, nutno vymyslet jiné provedení – trvalejší.
Vypletí alpinia a naučné stezky žáci při Čsp, Pal, Boh průběžně  ano
Péče o květiny chodbě ve třídách všichni průběžně  ano
Akce uspořádána na podporu příro.centra Ekotým podzim 2014 V rámci Dne otevřených dveří.

 

 

Plán činností Ekoškoly Základní školy Nový Bydžov, Karla IV. pro šk.rok 2013/2014

téma: VODA

 

ÚKOL provede - zodpovídá KDY SPLNĚNO-NESPLNĚNO
Doplnění chybějících cedulek „šetři vodou“ ekohlídky, Sir, Hud září  ano
Zjistit záznamy o spotřebě vody ve škole, zveřejnění na www Žáci při mat, Dymešová aktuálně  ano
Organizace Ekologického jara na Karlovce Ekotým duben  ano
Exkurze čistička odpadních vod v NB 8.třídy, Šafaříková říjen Z časových důvodů se nepodařilo
Voda – životodárná kapalina výuk. program Vrchlabí, Sir listopad Z finančních důvodů přesunuto na další šk.rok
Upoutávka na vodu z kohoutku Ekohlídky,Sir listopad, prosinec  ano
Návštěva IQ parku - voda vybrané třídy, Dymešová únor  ano

 

 

Plán činností Ekoškoly Základní školy Nový Bydžov, Karla IV. pro šk.rok 2013/2014

téma: ODPADY

 

ÚKOL provede - zodpovídá KDY SPLNĚNO-NESPLNĚNO
Sběr kaštanů Školník, ředitel říjen

ano

Doplnění košů do sboroven, ředitelny, Ekotým listopad  ano
Pravidelný sběr papíru na podporu přírodovědného centra Školník, p.ředitel říjen  ano
Velká podzimní soutěž ve sběru elektroodpadu Sirotková prosinec  ano
Soutěž o „nej“ třídu ve třídění odpadu ve třídě Ekohlídky říjen - listopad  ano
Průběžná kontrola třídění ve třídách Ekohlídky, Ekotým průběžně  ano
Využití odpadového materiálu při vv a hv Vyučující VV, ČSP průběžně  ano
Účast v Recyklohraní Sir průběžně

ano

Výukový program pro žáky „odpady“ (Ekokom) Vybrané třídy, Ekotým Únor, březen  ano
Sběrný dvůr NB I.stupeň, pí. Hlaváčková průběžně  ano
Pravidelný sběr víček pro Míšu celá škola, Sir průběžně  ano

 

 

Plán činností Ekoškoly Základní školy Nový Bydžov, Karla IV. pro šk.rok 2013/2014

téma: ENERGIE

 

ÚKOL provede - zodpovídá KDY SPLNĚNO-NESPLNĚNO
Výměna vadných zářivek ve třídách Školník, ředitel letní prázdniny  ano
Exkurze – „Hučák“ Vybrané třídy, Dymešová průběžně  ano
Národní tech.muzeum - energie vybrané třídy, Dym říjen  ano
Kontrola ventilů na radiátorech ve třídách Ekotým, školník průběžně  ano
Zjistit záznamy o spotřebě el.energie ve škole, zveřejnění na www + porovnání s minulými lety Žáci při fyz, Dymešová květen, červen Z časových údajů přesunuto na září dalšího šk.roku
Zajištění teploměrů do vybraných tříd ředitel průběžně Z finančních důvodů se teploměry nekoupili
Kontrola zhasínání světel Uklízečky, ekohlídky průběžně  ano
Práce s pracovními listy Ekoškoly průběžně  ano
Cedulky upozorňující na zbytečné svícení 1.stupeň, Hud průběžně  ano
Informační panel k solárním panelům + www fyzika, Dym leden - březen Nepodařilo se uskutečnit, převedeno do dalšího plánu

 

 

Plán činností Ekoškoly Základní školy Nový Bydžov, Karla IV. pro šk.rok 2013/2014

téma: DOPRAVA

 

ÚKOL provede - zodpovídá KDY SPLNĚNO-NESPLNĚNO
Dopravní výchova Žáci 1.stupně, Hudcová průběžně

ano

Dopravní odpoledne družina květen

ano

Práce s pracovními listy 4.třídy celoročně  ano
Spolupráce s DDM, Besip Kmínková jaro  ano

Dne 6.10. 2014 pojedeme na přírodovědnou exkurzi spojenou s výukovým programem nazvaným Velký poklad v malém labyrintu, který se uskuteční  Na Plachtě v Hradci Králové.

Odjezd je v 7:50 od školy. Celkové náklady exkurze budou hrazeny z grantu Královéhradeckého kraje "S Ekoškolou za poznáním". V případě navýšení předpokládáné ceny autobusu budu od dětí vybírat po skončení akce drobný doplatek.

pátek, 11 duben 2014 05:11

Jak Ekohlídky vyrazily do Jaroměře

Takto zaznamenala dnešní exkurzi Kristýna Ferencová z 6.C:

Odjížděli jsme ze školy v 7:50, autobus byl již před školou. Moc jsme se s holkama těšily, byly jsme rády, že se podíváme někam, kde ještě nikdo z nás nebyl. Všichni jsme nasedli do autobusu a jeli asi jednu hodinu do Jaroměře. Když jsme dorazili do přírodní rezervace Josefovské louky, navlékli jsme si holínky a vyrazili. Všude bylo hodně mokro, místy sahala voda až do půl lýtek, někteří měli pěkně mokré ponožky i kalhoty. Pozorovali jsme ptáky, určovali rostliny, brouky, žáby, které zde žijí.