rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Přehled akcí

so 15 kvě, 2021 - .
Karlova jízda

Informace o průběhu akce budou zvěřejněny v průběhu měsíce dubna.

Více info
EKO škola
pondělí, 03 září 2018 19:40

Ekohlídky roku 2019/2020 Doporučený

Ekotým na Karlovce 2019/2020

V našem ekotýmu pracují:

Mgr. Jan Bohdanecký,Mgr. Petra Dymešová-Klapková, Ph.D. – vedení školy

Mgr. Lucie Odlová – správce www, ekoaktivity

Mgr. Zuzana Sirotková – koordinátor EVVO

Mgr. Olga Šafaříková – II. stupeň

Mgr. Jaromír Kubelka, Mgr. Eva Trejbalová – I. stupeň

Mgr. Květa Svobodová – školní jídelna

Ekohlídky:

6.A

Ortová Nikča, Kalčíková Káťa

6.B

Šedivý Honza, Vojtěch Alex Mattia

6.C

Kunstová Vája, Lukš Michal, Nováková Rút

7.A

Vrcek Štěpa, Syrový Tom, Tomášková Evča

7.B

Váňa Tobiáš, Petráček Jarda

7.C

Dgheim Filip, Rohlík Dan, Brzek Ondra

8.A

Reichová Terka, Svoboda Ondra

8.B

Kunstová Johanka, Marečková Vanesa

8.C

Holjanskyj Roman, Sirotek Matěj, Marek Tom

9.A

Hradická Naty, Szejutová Klára

9.B

Hála Matěj, Pavlíček Vláďa

 

15. 11. 2016 V 7:00 V KUCHYŇCE VE 2. PATŘE

V rámci zapojení naší školy do projektu Menu pro změnu organizujeme 1. společnou snídani pro Ekotým. Při společné snídani budou diskutovány úkoly projektu, rozdělení úkolů na analýze, plánu činností a zároveň proběhne i ochutnávka jablek místních farmářů a jablek dovezených z cizích zemí. Zároveň si žáci vymění přinesená překvapení s originálním přáním pro vylosovaného kamaráda z Ekotýmu.

Plán činnosti na období: školní rok 2016/2017

Škola: ZŠ Nový Bydžov Karla IV. 209

Datum sestavení plánu: září 2016

Na sestavení plánu spolupracovali Mgr. Z. Sirotková, Mgr. O. Šafaříková, ekohlídky 5. – 9.tříd a ostatní členové ekotýmu

středa, 25 květen 2016 23:06

EKO analýza 2015/2016

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 

Silné stránky:

· Nástěnky – fungují nástěnky Ekoškoly na I. i II. stupni, ekokodexy jsou vystaveny i pro veřejnost, nástěnek je dostatečné množství, jejich obsah je často pozměněn, ekohlídky využívají svoji „eko“ nástěnku

· Rostliny – velký počet, mnoho květin na zahradě, v dobrém stavu

· Živočichové – zoo koutek

· Vnitřní prostory – školní klub (využití pro všechny, vybavení), družiny, nová klimatizace, výzdoba, pěkné vitríny – podmořský svět, pěkné sbírky bezobratlých živočichů a minerálů

· Zahrada – vztah žáků k přírodě, lavičky, odpočinková zóna, vyučování venku, naučná stezka – práce v hodinách ČSP

· Školní hřiště – pohyb a zábava pro děti, trávení volných hodin

· Jídelna – vymalováno, obrázky, akvárium

 

Slabé stránky:

· Nástěnky – některé jsou málo využívané (přízemí)

· Chodby – hluk o přestávkách

· Rostliny – velká spotřeba vody, málo se využívá dešťová voda

· Živočichové – velké náklady na provoz přírodovědného centra

· Vnitřní prostory – nejsou stále otevřené (fungování školního klubu), chybí pingpongový stůl či pytle na sezení

· Zahrada – velká spotřeba vody na zalévání a na jezírko, přeplněné kompostéry

· Školní hřiště – častá zranění, není otevřeno o přestávkách, hodně tříd na jedno hřiště

 

Jak to vylepšit?

· přidat další kompostér (p. ředitel – odbor živ.prostředí)

· otevřít školní klub i o jiných přestávkách (pí. Říhová)

· přidat další nádobu na zachycení dešťové vody u altánu (p.školník)

· více využívat nástěnky v přízemí (třída, která je kmenová v přízemí)

· sehnat sponzora na provoz přírodovědného centra ( celá škola, p.Kubelka, p.ředitel)

· sehnat sedací pytle (zeptat se na SRPŠ)

· pingpongový stůl (najít starý??, p.školník)

 

Zpracovali žáci 7.C pod vedením Mgr. J.Palečkové

 

20161003 105956

 

 

VODA

Údaje zjistili a zpracovali žáci 6.B pod vedením Mgr. Soni Špičákové v červnu 2016

 

Silné stránky:

- pravidelná kontrola spotřeby vody – p. školník

- převážná většina vodovodních baterií baterie pákové

- všechny baterie opatřeny perlátory

- dvojí splachování na veškerých WC

- závady na WC i vodovodních bateriích průběžně odstraňovány – p. školník

- pravidelná údržba hlavic vodovodních baterií – p. školník

- šetření vodou součástí pravidel ekokodexů všech tříd

- jímání dešťové vody na závlahu zahrady

- informační tabulky k šetření vodou u umyvadel

 

Slabé stránky:

- stále několik klasických vodovodních kohoutků

- v celé budově dva vodoměry, nelze tak lépe cílit úspory vodou resp. hledat místa s nejvyšší spotřebou

- vysoká spotřeba vody na WC

- využívání ekologických čisticích a úklidových prostředků v omezené míře

- občasné opomenutí v pravidelných záznamech spotřeby

- užitková voda využívána pouze na zahradě

 

Návrhy na vylepšení pro následující školní rok:

- umístění PET lahví do splachovacích nádrží WC (ekohlídky, p. školník)

- analýza možností využití dalších čistících a úklidových eko prostředků (ekohlídky, vedení školy)

- bilance možnosti umístit větší nádrže pro jímání dešťové vody

- zvážení možnosti dokončit výměnu posledních kohoutkových baterií za pákové (vedení školy)

 

20161003 105917

 

 

ODPADY

Zpracovali: žáci 6.A pod vedením Mgr. O. Šafaříkové

 

Silné stránky:

- Třídění papíru, plastu, nápojových kartonů (dostatek košů na třídění, dostupné všem)

- Kontrola třídění odpadu ekohlídkami

- Pravidelné motivační soutěže ve třídění (podzimní)

- Organizace charitativního sběru šatstva pro veřejnost (2x ročně)

- Sběr nebezpečného odpadu (baterií, tonerů), likvidace nebezpečného odpadu (zářivky, vyřazená elektronika) specializovanými firmami

- Využití odpadních materiálů pro tvorbu ve výtvarné výchově a ve školní družině

- Využití humusu z kompostérů k hnojení květin na školním pozemku

- Využití „šmíráků“ – tj. papíru popsaných jen z jedné strany

- Třídění odpadu ve školní jídelně – olej (sběrný dvůr), obalový materiál tříděn na sklo, papír, plasty, tetrapack

- Využití zbytků jídel (cca 15 kg denně) ze školní jídelny pro útulek pro psy a kočky a pro soukromého zemědělce ke krmení zvířat

- Využívání kohoutkové vody ve školní jídelně a v pítkách na chodbách školy, balená voda k dispozici pouze ve školní družině (ve vratných obalech)

- V porovnání s minulým rokem kleslo množství směsného odpadu (16,3 kg na žáka a zaměstnance školy)

- Ovoce do škol ve vratných přepravkách

 

Slabé stránky:

- Škola nevyužívá recyklovatelný papír pro kopírování

- Velká spotřeba papíru pro kopírování materiálu pro žáky

- Nákup jednorázových psacích potřeb (např. fixy na tabuli)

- Produkce velkého množství odpadu v rámci „mléka do škol“

- Vytříděný plast i papír odváží svozová firma v jednom kontejneru k dalšímu třídění na třídící linku

 

20161003 105911

 

ENERGIE

Údaje zjistili a zpracovali žáci 9.B pod vedením Mgr. Petry Klapkové – Dymešové v červnu 2016

 

Silné stránky:

- Pravidelná kontrola spotřeby energie – p. školník

- Úsporné žárovky na chodbách

- Informační plakáty „Jak ušetřit energii v domácnosti“ – vlastní tvorba

- Termostatické ventily na topení (regulují ekohlídky)

- Využití plynového vytápění

- Zhasínání součástí pravidel ekokodexů všech tříd

- Ohřev vody ve slunečních kolektorech, teplá voda teče ihned (neodpouští se)

- Pravidelná kontrola elektrických ohřívačů (1x za 3 měsíce), ohřívače jsou izolované

- Izolované veškeré potrubí s teplou vodou

- Zateplení školy polystyrenem a vatou

- Plastová okna s dvojsklem

 

Slabé stránky:

- chybějící cedulky „Zhasni při odchodu“

- chybějící teploměry na chodbách a ve třídách

- teplota ve třídách není pravidelně zaznamenávána

- instalované kryty topení na chodbách

- dálkové vytápění školy podle venkovní teploty

- příliš vysoká teplota při ohřevu vody – 70°C

- spotřebiče ve školní kuchyni nejsou označeny energ. štítky

- chybějící reflexní fólie za topením

 

Návrhy na vylepšení pro následující školní rok:

- ekohlídky doplní cedulky na vypínačích (Ekotým)

- nákup alespoň 6 teploměrů do vybraných tříd (p.ředitel)

- doplnění fólie (p.školník)

- vytvoření informačního panelu k solárním panelům (9.B)

 

20161003 105921

 

 

DOPRAVA

Údaje zjistili žáci 4. B pod vedením Mgr. Martiny Hudcové

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 35% dotázaných využívá k dopravě do školy auto, 50% chodí pěšky. Zbylých 15% tvoří žáci a učitelé, kteří se do školy dopravují hromadnou dopravou či na kole.

 

Silné stránky:

* Nebezpečná místa v okolí školy – z dopravního průzkumu bylo zjištěno, že většina lidí považuje za nebezpečné místo křižovatku mezi ZŠ Karla IV. a ZŠ Klicperova. Křižovatka je v každý pracovní den cca 30 minut před výukou a 2, 5 hodiny po vyučování hlídána pracovníkem Městské policie Nový Bydžov.

* Reflexní prvky – jsou součástí většiny školních aktovek a batohů, někteří žáci mají reflexní prvky na obuvi nebo na bundách.

* Podpora školy k využití šetrných způsobů dopravy – pro cyklisty je v areálu školy umístěn stojan pro bezpečné uskladnění jízdních kol. V ulici Karla IV. bude zaveden jednosměrný provoz, ke škole vede cyklostezka. Chodci mohou využít po obou stranách ulice chodník oddělený od silnice cyklostezkou. Již několik let pořádá naše škola pro veřejnost cyklistickou akci Karlova jízda, čímž poukazuje na přijatelnější způsoby dopravy. Jízdní řády hromadné dopravy navazují na začátek i konec vyučování.

* Hluk v okolí školy – škola není umístěna ve frekventované ulici, proto silniční provoz neruší vyučování.

* Dopravní stavby v okolí školy – za školou je vybudováno parkoviště u obchodního domu Lidl. Využívají jej přespolní učitelé a zaměstnanci školy. Žáci nemají umožněn z tohoto parkoviště vstup do školy. Není tak ohrožena jejich bezpečnost.

 

Slabé stránky:

* Nebezpečná místa v okolí školy – v čase největšího provozu (15– 16 hod), kdy se většina lidí vrací ze zaměstnání chybí na křižovatce policejní dohled. Za bezpečné přecházení tak zodpovídají děti sami.

* Reflexní prvky – reflexní prvky chybí na běžném oblečení. Pokud se v okolí školy vyskytují děti bez aktovek označených odrazovými nášivkami, nemusí být při zhoršeném počasí viditelné.

* Podpora školy k využití šetrných způsobů dopravy – cyklostezka ke škole nenavazuje do dalších ulic. Děti z přilehlých vesnic (Prasek, Starý Bydžov) nemají ze svého bydliště vybudovanou cyklostezku. Ve městě chybí cyklostezky vedoucí z okraje města ke škole. Chodník v ulici Karla IV. je po rekonstrukci ulice zúžen, což bude komplikovat bezpečný a rychlý vstup do školy.

 

NÁVRHY NA VYLEPŠENÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK

- ve škole bude zaveden Den bez aut. Ekohlídky informují rodiče a žáky školy o výhodách takového dne a navrhnou jiný způsob dopravy, který podporuje omezování městského automobilismu (Ekotým)

- ve spolupráci s dopravní policií obdrží žáci reflexní přívěsky nebo nášivky na oblečení (Mgr. Martina Hudcová)

- na webových stránkách školy bude zřízeno diskusní fórum pro praktikování spolujízdy (rodiče či učitelé se mohou domluvit a nabízet volná místa ve vozidle ostatním dětem nebo kolegům - Mgr. Petra Klapková - Dymešová)